EU: Nytt förslag på e-Privacy-förordningen

Förra veckan presenterade en hög representant av det tyska ekonomidepartementet en ny färdplan för e-Privacy-förordningen som ska genomföras under det tyska EU-ordförandeskapet som började den 1 juli 2020. Enligt Stefan Schnorr, chef av avdelningen för digitaliserings- och innovationspolitisk vid det tyska ekonomidepartementet, planerar Tyskland en nystart av förhandlingarna för e-Privacy-förordningen, och ett nytt utkast på e-Privacy-förordningen ska presenteras redan under juli månad. Utkastet ska innehålla nya lösningsförslag på de hittills mest diskuterade områdena som behandling av metadata vid elektronisk kommunikation och lagring av cookies. Planen presenterades vid ett event som organiserades av operatören Telefónica (”Netzpolitik Kontrovers” från den 26 juni).

E-Privacy-förordningen skulle ursprungligen ersätta EU:s befintliga regelverk för dataskydd vid elektronisk kommunikation, e-Privacy-direktivet, i samband med att GDPR trädde i kraft i maj 2018. Förordningen har dock varit föremål för långdragna förhandlingar mellan EU:s medlemmar. Senast den 3 juni 2020 publicerade EU-rådet en lägesrapport om e-Privacy-förordningen som underströk att det finns ett fortsatt behov av förhandlingar mellan medlemsländerna.

Frågan om en uppdatering av EU:s regelverk för dataskydd vid elektronisk kommunikation, särskilt frågan om placering av cookies för analys av användarbeteende, har fått ökad uppmärksamhet i samband med EU-domstolens dom om Planet 49 från oktober 2019. I domen konstaterade EU-domstolen bland annat att förkryssade rutor inte utgjorde ett giltigt samtycke för placering av cookies.

Vill du lära dig mer om GDPR, molntjänster och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Mer information

Källa: EU-domstolens dom om Planet 49

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.