Aktuella kurser

Vi erbjuder kurser i centrala Stockholm samt distanskurser inom dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet. Kurserna riktar sig till deltagare för såväl privat som offentlig sektor.

Kurserna har ca 25 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning. Inför varje kurstillfälle ges du möjlighet att skicka in projektbeskrivningar eller frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Distanskurserna ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning, offentlig rätt och informationssäkerhet, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Nedan ser du vilka kurser som erbjuds just nu. Om kursen du är intresserad av inte är schemalagd kan du göra en intresseanmälan. Genom att visa intresse för kurser som inte är schemalagda kommer vi hålla dig uppdaterad med mer information när kursen är schemalagd.

Du kan också anmäla dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev så får du ett meddelande direkt till din mejl.

GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen (distans)

Behandling av personuppgifter är vanligt oavsett vilken typ av verksamhet du driver. Vare sig det gäller anställda, kunder eller personuppgifter som behandlas för någon annans räkning, är det viktigt att veta hur och när du får göra det. Risken för höga sanktionsavgifter gör det särskilt viktigt att bestämmelserna får genomslag i verksamheten, något som inte

GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (distans)

Såväl företag som offentliga verksamheter använder sig allt oftare av molntjänster, analyserar stora mängder personuppgifter eller behandlar personuppgifter på andra sätt som kräver en konsekvensbedömning avseende dataskydd (kort ”DPIA” från det engelska (”data protection impact assessment”). Men hur gör man egentligen en sådan konsekvensbedömning i praktiken? Denna lärarledda distanskurs fokuserar på hur konsekvensbedömningar avseende dataskydd

GDPR – Dataskyddsarbete i praktiken (distans)

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska alla som behandlar personuppgifter bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Detta innebär att den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste kunna visa att bestämmelserna i dataskyddsförordningen följs och hur dessa är implementerade i den dagliga verksamheten. Men hur gör man detta i praktiken? Under denna lärarledda distanskurs tittar vi närmare på den praktiska tillämpningen

GDPR – Digital marknadsföring i praktiken (distans)

Reglerna för digital marknadsföring har blivit striktare och mer komplicerade de senaste åren, en utveckling som väntas fortsätta. Samtidigt trappar tillsynsmyndigheterna runt om i Europa upp sin tillsyn av digital marknadsföring. En försvårande faktor för aktörer som är verksamma i flera länder är att reglerna i Sverige skiljer sig åt från reglerna i andra EU-länder.

GDPR – Dataskydd och informationssäkerhet (distans)

Information är en av de viktigaste tillgångarna i alla verksamheter och informationssäkerhet handlar om åtgärder som på bästa skyddar och hanterar vår information. Med dataskyddsförordningen (GDPR) har kraven på informationssäkerhet skärpts ytterligare. Vilka är dessa krav och vad innebär de din organisation? Denna lärarledda distanskurs fokuserar på dataskyddsförordningens (GDPR) krav på informationssäkerhet ur såväl ett

GDPR – Molntjänster i privat och offentlig sektor (distans)

I en värld som blir allt mer digitaliserad är det allt fler som väljer att flytta sin behandling av data från det lokala datacentret till en molntjänst. Det finns många komplexa frågor kring molntjänster och de rör olika rättsområden. Användning av molntjänster kräver säkra avtalsstrukturer, men också noggranna överväganden rörande integritet och konfidentialitet samt skydd av

OSL – Kurs i offentlighet och sekretess (distans)

Den snabba tekniska utvecklingen inom området molntjänster tillsammans med att cyberhoten ökar i ett digitaliserat samhälle innebär stora utmaningar för en lagenlig hantering av sekretessbelagda uppgifter. Utmaningarna gäller såväl för myndigheter, regioner, kommuner och andra typer av offentliga verksamheter som för leverantörer som tillhandahåller tjänster och produkter till offentliga aktörer. Detta kräver att både utbildade

GDPR – Personuppgiftsansvar enligt dataskyddsförordningen (distans)

Den snabba tekniska utvecklingen inom området molntjänster har lett till en ökad komplexitet vid behandling av personuppgifter där flera olika aktörer deltar i en personuppgiftsbehandling. En central fråga är vilken eller vilka av dessa aktörer som blir personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen, när ett gemensamt personuppgiftsansvar aktualiseras och när en aktör ska klassas som personuppgiftsbiträde i enlighet

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.