Aktuella kurser

Vi erbjuder kurser i centrala Stockholm samt distanskurser inom dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet. Kurserna riktar sig till deltagare för såväl privat som offentlig sektor.

Kurserna har ca 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning. Inför varje kurstillfälle ges du möjlighet att skicka in projektbeskrivningar eller frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Distanskurserna ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och informationssäkerhet, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Nedan ser du vilka kurser som erbjuds just nu. Om kursen du är intresserad av inte är schemalagd kan du göra en intresseanmälan. Genom att visa intresse för kurser som inte är schemalagda kommer vi hålla dig uppdaterad med mer information när kursen är schemalagd.

Du kan också anmäla dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev så får du ett meddelande direkt till din mejl.

GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen (distans)

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillsammans med den nya svenska dataskyddslagen började att tillämpas i maj 2018. Reglerna i den nya förordningen innebär en del praktiska skillnader för alla som behandlar personuppgifter. Exempelvis är den tidigare missbruksregeln som förenklade behandlingen av personuppgifter borttagen. Ibland är det dock möjligt att använda äldre praxis vid tolkningen av den nya. Behandling

GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (distans)

Såväl företag som offentliga verksamheter använder sig allt oftare av molntjänster, analyserar stora mängder personuppgifter eller behandlar personuppgifter på andra sätt som kräver en konsekvensbedömning avseende dataskydd (kort ”DPIA” från det engelska (”data protection impact assessment”). Men hur gör man egentligen en sådan konsekvensbedömning i praktiken? Vi erbjuder dig en kurs med fokus på hur

GDPR – Dataskyddsarbete i praktiken (distans)

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska alla som behandlar personuppgifter bedriva ett systematiskt dataskyddsarbete. Detta innebär att den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste kunna visa att bestämmelserna i dataskyddsförordningen följs och hur dessa är implementerade i den dagliga verksamheten. Men hur gör man detta i praktiken? Vi erbjuder dig en fördjupande distanskurs där vi tittar närmare på

GDPR – Informationssäkerhet (distans)

Information är en av de viktigaste tillgångarna i våra verksamheter och informationssäkerhet handlar om åtgärder som på bästa skyddar och hanterar vår information. Med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer kraven på informationssäkerheten att skärpas ytterligare, men vilka är dessa krav och vad kommer de innebära för din verksamhet? Vi erbjuder dig en halvdagskurs med fokus på dataskyddsförordningens

GDPR – Molntjänster i privat & offentlig sektor (distans)

I en värld som blir allt mer digitaliserad är det allt fler som väljer att flytta sin behandling av data från det lokala datacentret till en molntjänst. Det finns många komplexa frågor kring molntjänster och de rör olika rättsområden. Användning av molntjänster kräver säkra avtalsstrukturer, men också noggranna överväganden rörande integritet och konfidentialitet samt skydd av

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.