pexels-photo-335907

Användningen av molntjänster har exploderat under de senaste åren, en utveckling som har påskyndats av Covid-19 pandemin. De flesta företag, myndigheter och andra organisationer använder sig av molntjänster för att bland annat lagra data, hyra dataprestanda, genomföra digitala möten eller tillhandahålla webbaserat kontorsstöd. Användning av molntjänster innebär i många fall en behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (“GDPR”). Detta gäller även när data som laddas upp i tjänsten inte innehåller personuppgifter.

Välkommen att anmäla dig till vårt kostnadsfria webbinarium den 1 december kl. 13.00-13.45. Under webbinariet tittar vi närmare på vilka typer av personuppgifter som vanligtvis behandlas i molntjänster. Vi diskuterar även några av GDPR:s viktigaste regler för användning av molntjänster, som exempelvis överföring av personuppgifter till tredjeländer som USA.

Läs mer >

Danmark: Datatilsynet publicerar vägledning om inspelning av telefonsamtal

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har tagit fram en vägledning om vad personuppgiftsansvariga ska tänka på om de vill spela in inkommande och utgående telefonsamtal med intressenter såsom kunder med flera. Enligt Datatilsynet kan syftet med inspelning av telefonsamtal vara många. Den…

Sverige: Datainspektionen granskar överföring av personuppgifter till tredjeland

Datainspektionen meddelar på sin webbplats att myndigheten inleder sex granskningar som rör överföringar av personuppgifter till tredje land med anledning av klagomål från intresseorganisationen None of Your Business (“NOYB”) i ljuset av EU-domstolens beslut i Schrems II-målet (läs mer om detta här). Klagomålen gör gällande att företag…

Sverige: Gnosjö kommun bötfälls med 200 000 kronor för olaglig kamerabevakning på ett LSS-boende

Datainspektionen har bötfällt socialutskottet i Gnosjö kommun med 200 000 kronor för överträdelse av artiklarna 5.1 (a), 6.1, 9.2, 13, 35-36 i dataskyddsförordningen (GDPR”) samt 15 § kamerabevakningslagen. Av beslutet framgår att Datainspektionen tagit emot ett klagomål från…

Sverige: Utbildningsnämnden i Stockholms stad bötfälls med 4 miljoner kronor för allvarliga brister i Skolplattformen

Datainspektionen har bötfällt Utbildningsnämnden i Stockholms stad (“Utbildningsnämnden”) med 4 miljoner kronor för allvarliga brister i Skolplattformen. Av beslutet framgår att Datainspektionen tagit emot ett antal anmälningar om personuppgiftsincidenter från…

Spanien: Vodafone España bötfälls med 36 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, SA med 36 000 euro för brott mot artiklarna 5 och 6.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Av beslutet framgår att Vodafone España behandlat en registrerads personuppgifter utan laglig grund eftersom det inte ingåtts något avtal…

Analys: Laglig användning av Office 365, AWS och Google Cloud genom kryptering och pseudonymisering av personuppgifter efter Schrems II

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har tagit fram riktlinjer för tredjelandsöverföringar med anledning EU-domstolens beslut att ogiltigförklara Privacy Shield i Schrems II-målet. Riktlinjerna beskriver vad som gäller för myndigheter, företag…

maya-maceka-521194-unsplash

Vi erbjuder högaktuella kurser inom dataskydd, offentlig rätt och informationssäkerhet. Kurserna riktar sig till deltagare för såväl privat som offentlig sektor och ger både praktisk och teoretisk anknytning till aktuella frågeställningar.

Läs mer om våra aktuella kurser >

Läs mer om våra skräddarsydda kurser >

Vi erbjuder juridisk rådgivning och ledande expertis inom dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet. Genom att blanda jurister och tekniker under samma tak formar vi vår service, vår expertis och våra erbjudanden för att på bästa sätt lösa dina teknikrelaterade utmaningar.

Läs mer om oss >

Se våra expertisområden >

ricardo-gomez-angel-162935-unsplash