Aktuellt

GDPR Intensivkurs

WORKSHOP Incidenthantering

WORKSHOP Konsekvensbedömningar

WORKSHOP Molntjänster & outsourcing

GDPR Dataskyddsprinciper & rättsliga grunder

GDPR Konsekvensbedömningar

GDPR Informationssäkerhet

GDPR Biträdesavtal & tredjelandsöverföringar

GDPR Marknadsföring

GDPR Dataskydd för HR

GDPR Privacy by design

Diplomerad Dataskyddsombud (DPO)

Diplomeringstest (DPO)

Kundanpassad kurs inom dataskydd

Back to top