regulation-3246979_1280

De senaste årens tekniska utveckling har lett till en ökad komplexitet vid behandling av personuppgifter. Det händer allt oftare att flera olika aktörer deltar i en och samma personuppgiftsbehandling som till exempel i samband med användning av molntjänster, sociala medier och insticksprogram på webbplatser. En viktig fråga som uppstår i sådana situationer är vilken aktör som är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Välkommen att anmäla dig till vårt kostnadsfria webbinarium den 21 oktober kl. 09.00-09.45. Under webbinariet tittar vi närmare på skillnaden mellan rollerna personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde vid behandling av personuppgifter.

Läs mer >

Österrike: Leads-företag tycker att det är för betungande att efterleva reglerna i GDPR

Organisationen noyb har lämnat in ett klagomål mot leads-företaget AZ Direct Österreich GmbH (som tillhör tyska Bertelsmann-gruppen) då företaget vägrat att ge ut information om varifrån behandlade personuppgifter kom ifrån och med vilka uppgifterna delats. Enligt noyb har en registrerad skickat in en begäran om tillgång till…

Kurs: Ny lärarledd distanskurs i offentlighet och sekretess (OSL)

Den snabba tekniska utvecklingen inom området molntjänster tillsammans med att cyberhoten ökar i ett digitaliserat samhälle innebär stora utmaningar för en lagenlig hantering av sekretessbelagda uppgifter. Utmaningarna gäller såväl för myndigheter, regioner, kommuner och andra typer av offentliga verksamheter som för leverantörer som tillhandahåller tjänster och…

Storbritannien: British Airways bötfälls med 20 miljoner pund för dataintrång

Den brittiska dataskyddsmyndigheten The Information Commissioner’s Office (“ICO”) har bötfällt British Airways Plc med 20 miljoner pund för brott mot artiklarna 5.1 (f) och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Bötesbeloppet är dock betydligt lägre än det belopp om 183,39 miljoner pund som myndigheten aviserat för i juli…

Storbritannien: ICO granskar Klarna Bank efter utskickade marknadsföringsmejl

BBC rapporterar att den brittiska dataskyddsmyndigheten The Information Commissioner’s Office (“ICO”) inlett en granskning av Klarna Bank AB efter att flertalet individer ifrågasatt varför Klarna behandlat deras uppgifter trots att de aldrig haft en affärsrelation med företaget. Enligt dessa individer har Klarna skickat…

Spanien: Privatperson bötfälls med 2 000 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt en privatperson med 2 000 euro för brott mot artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Av beslutet framgår att en privatperson använt en bevakningskamera som också spelade in en grannes privata utrymmen. AEPD ansåg att…

Spanien: 50 000 euro i böter för olaglig överföring av personuppgifter i samband med sjukförsäkringsansökan

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Centro de Investigación y Estudio para la Obesidad, SL med 50 000 euro för brott mot artikel 6 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Av beslutet framgår att Centro de Investigación y Estudio para…

maya-maceka-521194-unsplash

Vi erbjuder högaktuella kurser inom dataskydd, offentlig rätt och informationssäkerhet. Kurserna riktar sig till deltagare för såväl privat som offentlig sektor och ger både praktisk och teoretisk anknytning till aktuella frågeställningar.

Läs mer om våra aktuella kurser >

Läs mer om våra skräddarsydda kurser >

Vi erbjuder juridisk rådgivning och ledande expertis inom dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet. Genom att blanda jurister och tekniker under samma tak formar vi vår service, vår expertis och våra erbjudanden för att på bästa sätt lösa dina teknikrelaterade utmaningar.

Läs mer om oss >

Se våra expertisområden >

ricardo-gomez-angel-162935-unsplash