calculator

Såväl företag som offentliga verksamheter använder sig allt oftare av molntjänster, analyserar stora mängder personuppgifter eller behandlar personuppgifter på andra sätt som kräver en konsekvensbedömning avseende dataskydd. Men hur gör man egentligen en sådan konsekvensbedömning i praktiken?

Välkomna att anmäla dig till vår praktiska distanskurs som fokuserar på hur konsekvensbedömningar avseende dataskydd ska genomföras enligt dataskyddsförordningens (GDPR) krav. Under kursen går vi igenom en metod för konsekvensbedömningar som ger dig verktyg och fördjupande kunskap för att kunna genomföra konsekvensbedömningar i din organisation.

Läs mer här.

Norge: Datatilsynet står fast vid beslutet att bötfälla vägtullföretaget Ferde med 5 miljoner norska kronor

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har tidigare meddelat en sanktionsavgift på 5 miljoner norska kronor till det norska vägtullföretaget Ferde AS för att bland annat ha olagligt överfört personuppgifter om norska bilister till ett personuppgiftsbiträde i Kina. Datatilsynet har nu fattat beslut om att…

Italien: Garante ber irländska DPC att undersöka Facebooks smarta glasögon

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) har bett den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (“DPC”) att undersöka Facebook Inc. efter företagets meddelande om lansering av nya smarta glasögon, innan glasögonen introduceras på den italienska marknaden. Garante ber DPC att framförallt…

Spanien: Företag bötfälls med 3 000 euro för otillräcklig information till registrerade

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt ett företag med 3 000 euro för brott mot artikel 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Av beslutet framgår att företaget begärt diverse personuppgifter från kunder för att göra tidsbokningar. AEPD ansåg att företaget inte informerat de registrerade om behandlingen…

Grekland: Rhodos lokaltrafik bötfälls med 8 000 euro för brott mot registrerads rättigheter

Den grekiska dataskyddsmyndigheten Hellenic Data Protection Authority (“HDPA”) har bötfällt Rhodes Municipal Transport Company med 8 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (c), 12.3 och 15 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Av beslutet framgår att en tidigare anställd på Rhodos lokaltrafik lämnat in ett klagomål hos HDPA. Den tidigare medarbetaren låg i en tvist med Rhodos…

Italien: Garante förtydligar att lärare inte får fråga elever om vaccinationsstatus

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), meddelar att myndigheten har skickat ett brev till italienska utbildningsdepartementet för att öka medvetenheten om de integritetsrelaterade riskerna som uppstår när skolor försöker få information om elevers (som i de flesta fall är minderåriga) och deras familjers…

Tyskland: Vattenfall bötfälls med 900 000 euro för bristande transparens

Dataskyddsmyndigheten i den tyska delstaten Hamburg, Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreheit (”HmbBfDI”), har bötfällt Vattenfall Europe Sales GmbH med 900 000 euro för brott mot artiklarna 12 och 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Enligt uppgifter granskade Vattenfall potentiella kunder för att förhindra så kallad ”bonusshopping”, ett beteende…

maya-maceka-521194-unsplash

Vi erbjuder högaktuella kurser inom dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet. Kurserna riktar sig till deltagare för såväl privat som offentlig sektor och ger både praktisk och teoretisk anknytning till aktuella frågeställningar.

Läs mer om våra aktuella kurser >

Läs mer om våra skräddarsydda kurser >

Vi erbjuder juridisk rådgivning och ledande expertis inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet. Genom vårt expertteam får du en unik kombination av teknisk och juridisk kompetens inom högaktuella områden som säkerställer att du får rättssäkra lösningar för dina teknikrelaterade utmaningar.

Läs mer om oss >

Se våra expertisområden >

ricardo-gomez-angel-162935-unsplash