abstract-1278077_1920

TechLaw publicerar en studie om artificiell intelligens och personuppgiftsansvar, Kan artificiell intelligens bli personuppgiftsansvarig?

Denna studie analyserar fördelningen av personuppgiftsansvaret bland de olika aktörer som deltar i en behandling av personuppgifter under en AI-komponents livscykel och undersöker även om en AI-komponent kan bli personuppgiftsansvarig.

Vi hoppas att denna studie kan bidra till en ökad förståelse av koncepten personuppgiftsansvarig och vilka rättsliga krav som gäller vid användning av AI.

Läs mer här.

Nederländerna: UWV bötfälls med 450 000 euro för bristande säkerhetsåtgärder

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) har bötfällt den nederländska leverantören av försäkringstjänster Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (“UWV”) med 450 000 euro för brott mot artikel 32 dataskyddsförordningen (“GDPR”). Av beslutet…

Danmark: Datatilsynet inleder utredning av företaget Huq Industries

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har inlett en utredning av företaget Huq Industries för att ta reda på om företagets tjänster följer reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Utredningen inleds efter medias granskning av företaget från vilken det framgår att uppgifter som köpts av företaget kan ha använts…

Italien: Foodinho bötfälls med 2.6 miljoner euro för brott mot flertalet bestämmelser i GDPR

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), har bötfällt leveransföretaget Foodinho s.r.l. med 2.6 miljoner euro för brott mot artiklarna 5.1 (a, c, e), 13, 22.3, 25, 30.1 (a-c, f-g), 32, 35 och 37.7 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Av beslutet framgår att Foodinho, som är ett italienskt…

EU: EDPB uppdaterar riktlinjer avseende Schrems II-domen med nya rekommendationer och förtydliganden

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har reviderat sina riktlinjer för överföring av personuppgifter till länder utanför EES med nya rekommendationer och förtydliganden (läs mer om detta här). Riktlinjernas grundläggande inställning till Schrems II-domen är dock densamma som…

EU: EU-kommissionen beslutar om adekvat skyddsnivå för Storbritannien

EU-kommissionen har beslutat att Storbritannien har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Detta innebär att personuppgifter kan överföras till Storbritannien utan ytterligare skyldigheter, även om Storbritannien inte längre ingår i EES. Beslutet gäller till och med den 27 juni 2025 och kan förlängas ytterligare om villkoren för…

Norge: Datatilsynet begär information från Shinigami Eyes om personuppgiftsbehandling

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har fått flera klagomål om webbläsartillägget “Shinigami Eyes”, som finns tillgängligt på Chrome och Firefox. Datatilsynet är skyldig att behandla ärenden myndigheten får från de registrerade i enlighet med dataskyddsförordningen (“GDPR”). På grundval av detta har Datatilsynet…

maya-maceka-521194-unsplash

Vi erbjuder högaktuella kurser inom dataskydd, offentlig rätt och informationssäkerhet. Kurserna riktar sig till deltagare för såväl privat som offentlig sektor och ger både praktisk och teoretisk anknytning till aktuella frågeställningar.

Läs mer om våra aktuella kurser >

Läs mer om våra skräddarsydda kurser >

Vi erbjuder juridisk rådgivning och ledande expertis inom dataskydd, IT och artificiell intelligens. Genom vårt expertteam får du en unik kombination av teknisk och juridisk kompetens inom högaktuella områden som säkerställer att du får rättssäkra lösningar för dina teknikrelaterade utmaningar.

Läs mer om oss >

Se våra expertisområden >

ricardo-gomez-angel-162935-unsplash