Aktuellt

Diplomerad Dataskyddsombud (DPO)

GDPR Intensivkurs

GDPR Dataskyddsprinciper & rättsliga grunder

GDPR Konsekvensbedömningar

GDPR Informationssäkerhet

GDPR Biträdesavtal & tredjelandsöverföringar

GDPR Marknadsföring

Diplomeringstest (DPO)

GDPR Dataskydd för HR

WORKSHOP Molntjänster & outsourcing

WORKSHOP Incidenthantering

WORKSHOP Konsekvensbedömningar

Kundanpassad kurs inom dataskydd

Back to top