1404377b-3ccf-4747-8887-dc22610b3162-w_960

AI Sweden har tillsammans med ett stort antal partners lanserat en ny handbok om hur Sverige kan ställa om till informationsdriven och individanpassad vård. Den nya handboken syftar till att vägleda organisationer inom sjukvård och hälsa i hur de kan använda AI och datadrivna arbetssätt för att mer effektivt kunna nyttja vårdens resurser och hjälpa fler människor till bättre hälsa.

Handboken är resultatet av ett samarbete mellan AI Sweden och ett stort antal partners runtom i Sverige. Den är medförfattad av 13 seniora experter inom olika områden, däribland TechLaws Sebastian Berg och Carina Sigridsson.

Läs mer här.

Tyskland: Högre förvaltningsdomstol beordrar Wirtschaftsakademie att inaktivera sin Facebooksida

Den högre förvaltningsdomstolen i delstaten Schleswig-Holstein (Oberverwaltungsgericht, OVG) meddelade den 26 november 2021 att domstolen beordrat Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH att avaktivera sin Facebooksida på grund av allvarliga överträdelser av gällande dataskyddsregler. Av domstolens beslut framgår…

Sverige: Kammarrätten anser att Googles rutin strider mot GDPR

Kammarrätten anser att Googles rutin att regelmässigt informera webbansvariga om att sökträffar har tagits bort utgör en behandling av personuppgifter som inte är förenlig med dataskyddsförordningen (GDPR). Rätten att bli bortglömd innebär att en enskild person har rätt att få en eller flera länkar till webbsidor med personuppgifter raderade från den lista över sökresultat som visas vid en sökning…

Tyskland: Registrerad kan inte samtycka till lägre säkerhetsåtgärder

Den tyska dataskyddskonferensen (DSK), en styrgrupp som består av Tysklands samtliga dataskyddsmyndigheter, har beslutat om möjligheten att inte tillämpa tekniska och organisatoriska åtgärder enligt artikel 32 i dataskyddsförordningen (GDPR) efter en uttrycklig begäran av registrerade. I beslutet konstateras att den personuppgiftsansvariges skyldighet att…

Spanien: Privatperson bötfälls med 1 000 euro för olaglig användning av videokamera

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 1 000 euro för brott mot artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR). Av beslutet framgår att AEPD inlett en utredning efter att kommunfullmäktige i Coruna fått in ett klagomål om ett parkerat fordon som hade en videokamera och att videokameran spelade in…

Spanien: Fuensanta bötfälls med 3 000 euro för bristande samarbete med tillsynsmyndigheten

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Fuensanta S.L. med 3 500 euro för brott mot artikel 58.1 i dataskyddsförordningen (GDPR) efter att företaget underlåtit att tillhandahålla dokumentation som AEPD begärt i samband med en utredning. Av beslutet framgår att AEPD inlett en utredning. efter att Fuensanta drabbats…

Italien: Barilla bötfälls med 75 000 euro för olaglig övervakning av personalutrymmen

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Barilla G. e R. Fratelli S.p. med 75 000 euro för överträdelser av artiklarna 5.1 (a) och 88 dataskyddsförordningen (GDPR) och artikel 114 i kodexen om skydd av personuppgifter innehållande bestämmelser för att anpassa den nationella lagstiftningen till GDPR…

maya-maceka-521194-unsplash

Vi erbjuder högaktuella kurser inom dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet. Kurserna riktar sig till deltagare för såväl privat som offentlig sektor och ger både praktisk och teoretisk anknytning till aktuella frågeställningar.

Läs mer om våra aktuella kurser >

Läs mer om våra skräddarsydda kurser >

Vi erbjuder juridisk rådgivning och ledande expertis inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet. Genom vårt expertteam får du en unik kombination av teknisk och juridisk kompetens inom högaktuella områden som säkerställer att du får rättssäkra lösningar för dina teknikrelaterade utmaningar.

Läs mer om oss >

Se våra expertisområden >

ricardo-gomez-angel-162935-unsplash