patrick-perkins-350622-unsplash

De senaste årens tekniska utveckling har lett till en ökad komplexitet vid behandling av personuppgifter. Det händer allt oftare att flera olika aktörer deltar i en och samma personuppgiftsbehandling som till exempel i samband med användning av molntjänster, sociala medier och insticksprogram på webbplatser. En viktig fråga som uppstår i sådana situationer är vilken aktör som är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Välkommen att anmäla dig till vårt kostnadsfria webbinarium den 21 oktober kl. 09.00-09.45. Under webbinariet tittar vi närmare på skillnaden mellan rollerna personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde vid behandling av personuppgifter.

Läs mer >

EU: EBF ger svar på EDPB:s riktlinjer för förhållandet mellan GDPR och PSD2

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har publicerat riktlinjer för förhållandet mellan dataskyddsförordningen (“GDPR”) och det andra betaltjänstdirektivet (“PSD2”). European Banking Federation (“EBF”) har nu publicerat ett svar på EDPB:s riktlinjer. EBF välkomnar EDPB:s ansträngningar att försöka klargöra de…

Tyskland: BSI varnar för cyberattacker kopplade till svaghet i Citrix VPN-produkter

Tysklands statliga myndighet för informationssäkerhet, Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (“BSI”), har kommit med en varning för en svaghet kallad CVE-2019-19781 i Citrix Systems VPN-produkter. Enligt BSI har svagheten varit känt sedan januari 2020 och har kunnat utnyttjas för cyberattacker. BSI har…

Webbinarium: Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?

De senaste årens tekniska utveckling har lett till en ökad komplexitet vid behandling av personuppgifter. Det händer allt oftare att flera olika aktörer deltar i en och samma personuppgiftsbehandling som till exempel i samband med användning av molntjänster, sociala medier och insticksprogram på webbplatser…

Österrike: Dataskyddsmyndighet avslår klagomål mot streamingtjänsten Flimmit avseende rätten till tillgång

Organisationen noyb har i januari 2019 lämnat in åtta klagomål mot streamingtjänsterna Amazon Prime, Apple Music, DAZN, Flimmit, Netflix, SoundCloud, Spotify och YouTube, för att företagen inte uppfyller reglerna om rätten till tillgång enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen…

Spanien: 3 000 euro i böter för otillåten kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Grupo Carolizan Sociedad Limitada med 3 000 euro för brott mot artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Av beslutet framgår att Grupo Carolizan installerat bevakningskameror i ett arkadområde tillhörande en anläggning. Bevakningskamerorna…

Spanien: 10 000 euro i böter för publicering på offenlig anslagstavla

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Comunidad de Propietarios R.R.R. med 10 000 euro för brott mot dataskyddsförordningen (“GDPR”). Av beslutet framgår att Comunidad de Propietarios publicerat en registrerads namn, adress, våning, dörrnummer och det skuldbelopp den…

gdpr
Intensivkurs i dataskyddsförordningen
10 nov | kurs | distans
Vi ger en grundlig genomgång av reglerna i dataskyddsförordningen och tillhörande datasyddslag, samt diskuterar hur den dagliga hanteringen av personuppgifter har förändrats. Vi diskuterar förändringarna ur såväl ett juridiskt som ett tekniskt perspektiv, vilket ger dig en helhetsbild av det nya regelverket och vilka anpassningar och förändringar som behöver genomföras.
gdpr
Dataskyddsarbetet i praktiken
15 sep | kurs | distans
Under denna fördjupningskurs tittar vi närmare på den praktiska tillämpningen av dataskyddsförordningen. Under dagen går vi igenom exempel på hur du kan arbeta med revisioner, hur incidenter och konsekvensbedömningar ska hanteras. Vi ger också goda tips på hur du ska hålla dig uppdaterad om det senaste på dataskyddsområdet.
gdpr
Konsekvensbedömning avseende dataskydd
22 sep | kurs | distans
Under denna fördjupningskurs tittar vi närmare på hur konsekvensbedömningar avseende dataskydd ska genomföras enligt den nya dataskyddsförordningens krav. Vi går igenom en metod för konsekvensbedömningar som ger dig verktyg och fördjupande kunskap för att kunna genomföra egna konsekvensbedömningar i din verksamhet.

Vi erbjuder juridisk rådgivning och ledande expertis inom IT, teknik och dataskydd. Genom att blanda jurister, tekniker och affärsutvecklare under samma tak formar vi vår service, vår expertis och våra erbjudanden för att på bästa sätt lösa dina teknikrelaterade utmaningar.

Läs mer om oss >

Se våra expertisområden >

ricardo-gomez-angel-162935-unsplash