flags-4017254_1280

EU-domstolen meddelade den 16 juli 2020 dom i mål C-311/18 (Schrems II-målet) att personuppgifter inte längre lagligen kan överföras till USA med stöd av Privacy Shield-ramverket, men att EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC), med vissa förbehåll, är fortsatt giltiga.

Anmäl dig till vårt kostnadsfria webbinarium den 19 augusti 2020 kl. 09.00-09.30 och få svar på vad EU-domstolens beslut innebär för företag, myndigheter och andra organisationer som vill överföra personuppgifter till USA framöver.

Läs mer >

EU: EDPS om kvantdatorers konsekvenser för den personliga integriteten

Den Europeiska Datatillsynsmannen (“EDPS”) har publicerat ett inlägg om kvantdatorer och kryptering. Av inlägget framgår att kvantdatorer kan vara mycket fördelaktiga för den vetenskapliga utvecklingen på grund av det nya, snabba sättet att lösa specifika problem, men att det också finns…

Spanien: 3 000 euro i böter för bristande information om cookies

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Grow Beats, SL med 3 000 euro för brott mot direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”). Av beslutet framgår att Grow Beats publicerat en cookiepolicy på sin webbplats, där det första lagret…

Spanien: 3 000 euro i böter för brott mot e-Privacy-direktivet

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Just Landed, SL med 3 000 euro för brott mot direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”) och artikel 13 i dataskyddsförordningen (”GDPR”). Av beslutet framgår att en av Just Landeds webbplatser…

Spanien: 60 000 euro i böter för behandling utan registrerades samtycke

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Vodafone España, SAU med 60 000 euro för brott mot artikel 6 i dataskyddsförordningen (”GDPR”). Av beslutet framgår enskilda individer fått ett meddelande från Vodafone España som tackat…

Finland: 7 000 euro i böter för direktmarknadsföring och bristande efterlevnad av registrerades rättigheter

Den finska dataskyddsmyndigheten Tietosuojavaltuutetun toimisto (“Dataombudsmannens byrå”) har beslutat att bötfälla Acc Consulting Varsinais-Suomelle (“Independent Consulting Oy”) med 7 000 euro…

Danmark: Användning av fingeravtryck godkänns i syfte att identifiera anställda

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har fattat ett beslut i ett fall där ett fackförbund på uppdrag av en föreningsmedlem klagat över att ett företag behandlat fingeravtryck för att unikt identifiera när anställda kommer och lämnar arbetsplatsen. Enligt företaget motiverades…

gdpr
Intensivkurs i dataskyddsförordningen
8 sep | kurs | distans
Vi ger en grundlig genomgång av reglerna i dataskyddsförordningen och tillhörande datasyddslag, samt diskuterar hur den dagliga hanteringen av personuppgifter har förändrats. Vi diskuterar förändringarna ur såväl ett juridiskt som ett tekniskt perspektiv, vilket ger dig en helhetsbild av det nya regelverket och vilka anpassningar och förändringar som behöver genomföras.
gdpr
Dataskyddsarbetet i praktiken
15 sep | kurs | distans
Under denna fördjupningskurs tittar vi närmare på den praktiska tillämpningen av dataskyddsförordningen. Under dagen går vi igenom exempel på hur du kan arbeta med revisioner, hur personuppgiftsincidenter ska hanteras och vad som gäller för konsekvensbedömningar. Vi ger också goda tips på hur du ska hålla dig uppdaterad om det senaste på dataskyddsområdet.
gdpr
Konsekvensbedömning avseende dataskydd
22 sep | kurs | distans
Under denna fördjupningskurs tittar vi närmare på hur konsekvensbedömningar avseende dataskydd ska genomföras enligt den nya dataskyddsförordningens krav. Vi går igenom en metod för konsekvensbedömningar som ger dig verktyg och fördjupande kunskap för att kunna genomföra egna konsekvensbedömningar i din verksamhet.

Vi erbjuder juridisk rådgivning och ledande expertis inom IT, teknik och dataskydd. Genom att blanda jurister, tekniker och affärsutvecklare under samma tak formar vi vår service, vår expertis och våra erbjudanden för att på bästa sätt lösa dina teknikrelaterade utmaningar.

Läs mer om oss >

Se våra expertisområden >

ricardo-gomez-angel-162935-unsplash