1404377b-3ccf-4747-8887-dc22610b3162-w_960

AI Sweden har tillsammans med ett stort antal partners lanserat en ny handbok om hur Sverige kan ställa om till informationsdriven och individanpassad vård. Den nya handboken syftar till att vägleda organisationer inom sjukvård och hälsa i hur de kan använda AI och datadrivna arbetssätt för att mer effektivt kunna nyttja vårdens resurser och hjälpa fler människor till bättre hälsa.

Handboken är resultatet av ett samarbete mellan AI Sweden och ett stort antal partners runtom i Sverige. Den är medförfattad av 13 seniora experter inom olika områden, däribland TechLaws Sebastian Berg och Carina Sigridsson.

Läs mer här.

Sverige: IMY granskar Kungälvs kommuns kamerabevakning

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) skriver i ett pressmeddelande att myndigheten har fått in klagomål där det uppges att Kungälvs kommun bedriver kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde utan att ha sökt och fått tillstånd att sätta upp kamerorna. Enligt kamerabevakningslagen behöver bland andra kommuner ansöka om tillstånd från IMY för att få sätta upp bevakningskameror…

Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot skola för missad incidentanmälan

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har fattat beslut i ett fall där en elev på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus klagat på att skolan av misstag skickat en skriftlig varning i samband med för mycket frånvaro till en annan elev. Felet uppstod i samband med att en anställd uppgett felaktigt personnummer när han skickade varningen via e-Boks. Därefter konstaterades att…

Irland: Twitter bötfälls med 450 000 euro för brister i samband med incidentanmälan

Den irländska dataskyddsmyndigheten Data Protection Commission (“DPC”) har bötfällt Twitter International Company med 450 000 euro för brott mot artiklarna 33.1 och 33.5 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Av beslutet framgår att Twitter underlåtit att anmäla en personuppgiftsincident inom 72 timmar efter att Twitter fått vetskap om incidenten till DPC. Twitter…

EU: EDPB antar riktlinjer om begränsningar av den registrerades rättigheter enligt artikel 23 GDPR

Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har publicerat den slutliga versionen av riktlinjerna om begränsningar enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) som antogs den 13 oktober 2021. Enligt EDPB syftar riktlinjerna särskilt till att påminna om villkoren för EU-medlemsstaternas eller EU-lagstiftarens…

Italien: Sky Italia bötfälls med ca 3,3 miljoner euro för olaglig direktmarknadsföring

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) har bötfällt fastighetsportalen Sky Italia S.r.l. med ca 3 296 326 miljoner euro för brott mot artiklarna 5.1, 5.2, 6.1, 7, 12.2, 14, 21, 28 och 29 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Av beslutet framgår att genomfört en komplicerad utredning som inleddes efter dussintals rapporter och…

Spanien: Företag bötfälls med 600 euro för olaglig användning av cookies

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt ett företag med 600 euro för brott mot artikel 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) samt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”). Av beslutet framgår att företagets webbplats samlat in besökares personuppgifter med hjälp av cookies. Enligt…

maya-maceka-521194-unsplash

Vi erbjuder högaktuella kurser inom dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet. Kurserna riktar sig till deltagare för såväl privat som offentlig sektor och ger både praktisk och teoretisk anknytning till aktuella frågeställningar.

Läs mer om våra aktuella kurser >

Läs mer om våra skräddarsydda kurser >

Vi erbjuder juridisk rådgivning och ledande expertis inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet. Genom vårt expertteam får du en unik kombination av teknisk och juridisk kompetens inom högaktuella områden som säkerställer att du får rättssäkra lösningar för dina teknikrelaterade utmaningar.

Läs mer om oss >

Se våra expertisområden >

ricardo-gomez-angel-162935-unsplash