abstract-1278077_1920

Användningen av molntjänster har exploderat under de senaste åren, en utveckling som har påskyndats av Covid-19 pandemin. Distanskursen GDPR – Molntjänster i privat och offentlig sektor blev snabbt fullbokad varför vi lägger in ytterligare ett kurstillfälle senare under våren. Det nya kurstillfället är planerat till torsdagen den 22 april 2021, kl. 09.00-12.00. Om ni är fler än fem deltagare (från samma verksamhet eller genom samarbete med andra företag eller organisationer) kan vi även lägga in ytterligare kurstillfällen på begäran. Kontakta oss på academy@techlaw.se för mer information om detta.

Läs mer och anmäl dig till kursen här.

Sverige: IMY inleder granskning av fondrådgivare för felaktigt skickat e-post

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar på sin webbplats att myndigheten har tagit emot klagomål som gör gällande att fondrådgivaren Indecap AB den 20 januari 2021 felaktigt skickat e-post med en fil innehållande bland annat personuppgifter om kunders ekonomi. IMY inleder nu en granskning av fondbolaget…

Spanien: Kutxabank bötfälls med 60 000 euro för brott mot registrerades rättigheter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Kutxabank, SA, med 60 000 euro för brott mot artikel 17 dataskyddsförordningen (“GDPR”). Av beslutet framgår att AEPD inlett en utredning efter ett klagomål från en tidigare kund som hävdade att banken inte tillgodosett hans begäran om att…

Nederländerna: Booking.com bötfälls med 475 000 euro för sen incidentanmälan

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) har bötfällt Booking.com B.V. med 475 000 euro för brott mot artikel 33.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”). Av beslutet framgår att Booking.com underrättats om en personuppgiftsincident den 13 januari 2019. Booking.com rapporterade dock inte…

Norge: Miljø- og Kvalitetsledelse bötfälls med 35 000 norska kronor för olaglig överföring av personuppgifter

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har bötfällt Miljø- og Kvalitetsledelse AS med 35 000 norska kronor för olaglig överföring av personuppgifter från kamerainspelningar. Enligt Datatilsynet har företaget behandlat personuppgifter i strid med artiklarna…

Sverige: Rebtel Networks får reprimand för att ha behandlat personuppgifter i strid med GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) har den 23 mars 2021 beslutat att Rebtel Networks AB har behandlat personuppgifter i strid med dels artikel 17 dataskyddsförordningen (“GDPR”) genom att ha dröjt för länge med att radera klagandens personuppgifter, dels artikel 12.3 GDPR genom att ha lämnat felaktig information till klaganden om…

Sverige: Spotify får reprimand för att ha behandlat personuppgifter i strid med GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) har den 24 mars 2021 beslutat att Spotify AB har behandlat personuppgifter i strid med artikel 12.4 dataskyddsförordningen (“GDPR”) genom att bolaget i sitt svar till klaganden inte på ett klart och tydligt sätt redogjort för vilka uppgifter som behandlas, att uppgifterna behandlas med stöd…

maya-maceka-521194-unsplash

Vi erbjuder högaktuella kurser inom dataskydd, offentlig rätt och informationssäkerhet. Kurserna riktar sig till deltagare för såväl privat som offentlig sektor och ger både praktisk och teoretisk anknytning till aktuella frågeställningar.

Läs mer om våra aktuella kurser >

Läs mer om våra skräddarsydda kurser >

Vi erbjuder juridisk rådgivning och ledande expertis inom dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet. Genom att blanda jurister och tekniker under samma tak formar vi vår service, vår expertis och våra erbjudanden för att på bästa sätt lösa dina teknikrelaterade utmaningar.

Läs mer om oss >

Se våra expertisområden >

ricardo-gomez-angel-162935-unsplash