Italien: Enel Energia bötfälls med 26,5 miljoner euro för flera överträdelser av GDPR

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har bötfällt Enel Energia S.p.A med 26,5 miljoner euro för överträdelse av bland annat artiklarna 5.1 (a), (d), 5.2, 6.1, 12, 13, 21, 24, 25.1, 30 och 31 i dataskyddsförordningen (GDPR). Av beslutet framgår att Garante, efter en komplicerad förundersökning som inleddes efter hundratals…

Belgien: Bank bötfälls med 75 000 euro för intressekonflikt hos dataskyddsombudet

Den belgiska dataskyddsmyndigheten, Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”), har bötfällt en bank med 75 000 euro för brott mot artikel 38.6 i dataskyddsförordningen (GDPR). Av beslutet framgår att GBA identifierat en intressekonflikt när det gäller dataskyddsombudet. Förutom sitt arbete som dataskyddsombud var personen också chef för en avdelning som han var…

Portugal: Lissabon kommun bötfälls med 1,25 miljoner euro för behandling av personuppgifter om demonstranter

Den portugisiska dataskyddsmyndigheten Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) har bötfällt Lissabon kommun med 1,25 miljoner euro för överträdelse av bland annat artiklarna 5.1 (a), (c) och (e), 6, 9.1 (a), 13.1-2 och 35.3 i dataskyddsförordningen (GDPR).Av beslutet framgår bland annat att Lissabon kommun skickat…

Nederländerna: AP undersöker användning av Google Analytics strider mot GDPR

Den nederländska dataskyddsmyndigheten Autoriteit Persoonsgegevens (AP) har publicerat ett meddelande om att myndigheten för närvarande utreder två klagomål om användningen av Google Analytics i Nederländerna. I sitt meddelande noterar AP särskilt att den österrikiska dataskyddsmyndigheten i januari 2022 slutfört en undersökning av användningen av Google…

Frankrike: FreeMobile bötfälls med 300 000 euro för överträdelser av registrerades rättigheter

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har bötfällt FreeMobile med 300 000 euro för överträdelse av artiklarna 12, 15, 21, 25 och 32 i dataskyddsförordningen (GDPR). Av beslutet framgår att CNIL tagit emot många klagomål om att FreeMobile inte respekterat de registrerades rättigheter. Under sin utredning fann CNIL…

EU: EDPS utfärdar reprimand mot Europaparlamentet för olagliga tredjelandsöverföringar

Den Europeiska Datatillsynsmannen (EDPS) har utfärdat ett beslut efter ett klagomål från noyb som bekräftar att Europaparlamentet har brutit mot dataskyddslagstiftningen på sin webbplats för COVID-testning. EDPS framhåller att användningen av Google Analytics och betalningsleverantören Stripe (båda amerikanska företag) strider mot EU-domstolens beslut i Schrems II-målet…

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och marknadsledande expertis inom områdena IT-rätt och dataskydd. Genom vårt expertteam får du tillgång till en unik kombination av teknisk och juridisk specialistkompetens i allt från GDPR till kommersiella IT-avtal och artificiell intelligens.

Läs mer om oss >

Se våra expertisområden >

ricardo-gomez-angel-162935-unsplash