Expertis

Vi erbjuder juridisk rådgivning och ledande expertis inom artificiell intelligens, personlig integritet och informationssäkerhet. Genom vårt expertteam får du en unik kombination av teknisk och juridisk kompetens inom högaktuella områden som säkerställer rättssäkra och pragmatiska lösningar för alla dina teknikrelaterade utmaningar.

Artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens (AI) är vetenskapen och tekniken bakom skapandet av intelligenta maskiner, särskilt intelligenta datorprogram. Vi hjälper dig med att identifiera aktuella rättsliga krav och implementera de åtgärder som krävs för att säkerställa att ditt nya AI-system uppfyller regelefterlevnad.

Dataskydd & integritet

Behandling av personuppgifter i någon utsträckning är vanligt oavsett vilken typ av verksamhet du driver. Vi hjälper dig med allehanda personuppgiftsfrågor, rättsutredningar, avtal och dokumentmallar, samt ger stöd vid kartläggningar, revisioner, förhandlingar, tillsynsärenden och överklaganden.

Informationssäkerhet

Nyckeln till en väl fungerande verksamhet är tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Det största värdet uppnås genom att vara förberedd och bygga in säkerhet och kvalitet redan från början. Vi hjälper dig i frågor kring hot och risker inom informationssäkerhet, utarbeta styrdokument, skriva remissvar, utreda säkerhetsincidenter, genomföra informationsklassningar och riskanalyser.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.