Expertis

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och marknadsledande expertis inom områdena IT-rätt och dataskydd. Genom vårt expertteam får du tillgång till en unik kombination av teknisk och juridisk specialistkompetens i allt från GDPR till kommersiella IT-avtal och artificiell intelligens. Läs mer om våra fokusområden nedan.

Artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens (AI) är vetenskapen och tekniken bakom skapandet av intelligenta maskiner, särskilt intelligenta datorprogram. Vi hjälper dig med att identifiera aktuella rättsliga krav och implementera de åtgärder som krävs för att säkerställa att ditt nya AI-system uppfyller regelefterlevnad.

Dataskydd & integritet

Behandling av personuppgifter i någon utsträckning är vanligt oavsett vilken typ av verksamhet du driver. Vi hjälper dig med allehanda personuppgiftsfrågor, rättsutredningar, avtal och dokumentmallar, samt ger stöd vid kartläggningar, revisioner, förhandlingar, tillsynsärenden och överklaganden.

IT & outsourcing

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Vi ser ständigt nya tjänster och nya leveranssätt av teknik. Det ställs stora krav på it-miljön och du måste ständigt anta nya utmaningar i takt med att efterfrågan på informationshantering ökar. Vi har kunskap och erfarenhet från it-branschen och kan hjälpa dig med rådgivning, förhandling, avtalsskrivning, outsourcing och tvister.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.