Om oss

TechLaw är en affärsjuridisk byrå med fokus på dataskydd, IT och artificiell intelligens. Sedan 2015 har vi strävat efter att hjälpa våra kunder med regelefterlevnadsarbete genom fokus på kvalitet, effektivitet och engagemang. Vårt expertteam erbjuder allt från enkel och effektiv juridisk rådgivning till teknisk affärsutveckling och kompetensutveckling som anpassas specifikt efter dina önskemål.

Rådgivning

Vår rådgivning behandlar huvudsakligen frågeställningar om dataskydd men sträcker sig även över flera traditionella rättsområden som exempelvis avtalsrätt, IT-rätt samt allmän och speciell förvaltningsrätt. Därtill har vi djupgående kunskapar om informationssäkerhet, automatisering, artificiell intelligens (AI), maskininlärning med mera.

Arbetssätt

Våra uppdrag varierar från enskilda ärenden till långsiktig löpande rådgivning. Många av våra kunder har vi samarbetat med över lång tid vilket ger oss djupare kunskap om kundens verksamhet, arbetssätt och organisation vilket ytterligare förbättrar våra möjligheter att effektivisera vårt arbete och anpassa våra råd till kundens specifika behov.

Oavsett upplägg är vår övergripande målsättning att alltid hitta ett så effektivt samarbete som möjligt. Ett effektivt samarbete minimerar inte bara tidsåtgången utan även risk för fel. Vårt arbete bedrivs därför i små effektiva team för att du ska få den bästa rådgivningen anpassad till dina specifika behov.

Kunder

Vi anlitas av aktörer inom både privat och offentlig sektor. Våra kunder verkar inom branscher såsom bl.a. försäkringsbolag, fastighetsbolag, elbolag, operatörer, konsultbolag och andra företag som värdesätter byråns allmänt höga juridiska kompetens och servicenivå.

Partners

Som affärsjurist och rådgivare är det viktigt att kunna hantera flera rättsområden. Våra erfarna jurister kan stötta dig i alla dina teknikrelaterade utmaningar. Läs mer om våra medarbetare under respektive profil nedan.

carina

Carina Sigridsson

Jurist och mer än femton års erfarenhet av juridiskt arbete med fokus på dataskydd, IT/telekom och offentlig rätt.

sebastian

Sebastian Berg

Jurist och beräkningsfysiker med specialisering inom dataskydd, IT och artificiell intelligens.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd, IT och artificiell intelligens.