Kurser

Aktuella Kurser

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och ökar din kunskap om hur din organisation kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att vara förberedd för framtida utvecklingar på området och fatta välinformerade beslut.
Nästa tillfälle: 21 mars 2024, kl. 09.30-11.30, Online
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur din organisation ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att fatta välinformerade beslut. Du får också lära dig mer om EU:s nya AI-förordning.
Nästa tillfälle: 3 oktober 2023, kl. 09.30-11.30, Online
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att fatta välinformerade beslut. Kursens tyngdpunkt ligger på dataskyddsförordningens regler för tredjelandsöverföringar, särskilt nya EU-U.S. Data Privacy Framework och vad ramverket innebär för överföring av personuppgifter till USA i praktiken.
Nästa tillfälle: 7 mars 2024, kl. 09.30-11.30, Online
Kursen behandlar de viktigaste reglerna i NIS 2-direktivet och ökar din kunskap om hur din organisation kan uppfylla kraven i praktiken. Kursen hjälper dig även att bedöma om NIS 2-direktivet gäller för din verksamhet. Vi diskuterar regelverket ur ett juridiskt och ett tekniskt perspektiv för att ge dig en helhetsbild av kravens innebörd för din verksamhet. Kursen kräver inga juridiska eller tekniska förkunskaper.
Nästa tillfälle: 5 oktober 2023, kl. 09.30-11.30, Online
Kursen ger dig en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter och en genomgång av de viktigaste åtgärderna för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. Vi förklarar även hur åtgärderna bör dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. Kursen är utformad för icke-tekniker. Detta innebär att vi förklarar kraven på en allmän nivå som inte kräver tekniska förkunskaper.
Nästa tillfälle: 12 oktober 2023, kl. 09.30-11.30, Online (FULLBOKAD)

Skräddarsydda kurser

Behöver ni grundläggande kunskap om dataskyddsförordningen (GDPR) eller vill ni ha en workshop med fokus på artificiell intelligens? Då kan en skräddarsydd kurs vara ett perfekt alternativ.

Ej Schemalagda Kurser

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste lagkrav som ställs på AI-system med fokus på dataskyddsförordningen (GDPR) och förslaget på EU:s nya AI-förordning. Vidare ger dig kursen kunskap om vilka krav du bör ställa vid upphandling av AI-system och hur dessa bör utformas i praktiken. Vi diskuterar även vikten av en ändamålsenlig och framtidssäker utformning av kraven utifrån verksamhetens perspektiv.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och ökar din kunskap om hur din organisation kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att vara förberedd för framtida utvecklingar på området och fatta välinformerade beslut.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och ökar din kunskap om hur din organisation kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att vara förberedd för framtida utvecklingar på området och fatta välinformerade beslut.
Nästa tillfälle: Inga aktuella kurstillfällen
Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna för cookies och liknande teknologier enligt dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Vi tar upp aktuella exempel som Google Analytics, Facebook (Meta) Custom Audiences och Google Ads Customer Match. Vi tittar även på vägledande rättsavgöranden och beslut från Integritetsskyddsmyndigheten och andra tillsynsmyndigheter.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen behandlar de olika reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) och ökar din kunskap om hur din organisation ska kunna hantera personuppgifter på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett juridiskt och ett tekniskt perspektiv, vilket ger dig en helhetsbild hur dataskyddsregelverket ska användas i nationella och internationella sammanhang. Du får också lära dig vad det innebär att vara personuppgiftsansvarig och hur ni exempelvis kan förebygga personuppgiftsincidenter för undvika straffavgifter och få era kunders och allmänhetens förtroende.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen fokuserar på hur konsekvensbedömningar avseende dataskydd ska genomföras enligt dataskyddsförordningens (GDPR) krav. Under kursen går vi igenom vår mall för konsekvensbedömningar och ger dig verktyg och fördjupande kunskap för att kunna genomföra konsekvensbedömningar i din organisation. Som fallstudie kommer vi att använda olika molntjänster, men även andra exempel kommer att diskuteras under dagen.
Nästa tillfälle: Inga aktuella kurstillfällen
Kursen ger dig en egenomgång av dataskyddsförordningens regler för att bedöma om en aktör som behandlar personuppgifter ska klassas som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde och i vilka situationer ett gemensamt personuppgiftsansvar aktualiseras. Innehållet baseras på olika tillsynsmyndigheters vägledningar och beslut, rättspraxis från EU-domstolen och rättspraxis från nationella domstolar.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för hantering, rapportering och uppföljning av personuppgiftsincidenter. Vi förklarar även begreppet personuppgiftsincidenter och avgränsar det från andra säkerhetshändelser. Vidare diskuterar vi rollfördelningen, både internt och i förhållande till leverantörer. Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska tillämpningar av gällande regelverk. I kursen ingår en mall för dokumentation av personuppgiftsincidenter.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Vi diskuterar kraven ur ett praktiskt perspektiv med exempel från verkligheten. Vi förklarar även hur åtgärderna bör dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. Vårt fokus ligger på utveckling, upphandling och användning av olika typer av it-system. Kursen inkluderar en mall för ändamålsenlig dokumentation av åtgärderna.
Nästa tillfälle: Inga aktuella kurstillfällen
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar med särskilt fokus på EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföringar. Vi går igenom de nya standardavtalsklausulerna och förklarar när de kan användas som grund för tredjelandsöverföringar. Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska tillämpningar som till exempel upphandling av leverantörer och molntjänster. I kursen ingår Word-mallar av de nya standardavtalsklausulerna på svenska och engelska.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen