Search
Close this search box.

Kurser

Aktuella Kurser

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI. Vi tar också upp aktuell rättspraxis relaterad till AI.
Nästa tillfälle: 7 mars 2024, kl. 09.30-11.30, Online
Kursen behandlar de viktigaste reglerna i NIS 2-direktivet och ökar din kunskap om hur din organisation kan uppfylla kraven i praktiken.
Nästa tillfälle: 14 mars 2024, kl. 09.30-11.30, Online
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och ökar din kunskap om hur din organisation kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.
Nästa tillfälle: 21 mars 2024, kl. 09.30-11.30, Online
Under kursen går vi igen några av de viktigaste juridiska rättigheterna och skyldigheterna som gäller för leverantörer och användare av molntjänster.
Nästa tillfälle: 4 april 2024, kl. 09.30-11.30, Online
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur din organisation ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.
Nästa tillfälle: 9 april 2024, kl. 09.30-11.30, Online
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna i Cyber Resilience Act och ökar din kunskap om hur din organisation kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.
Nästa tillfälle: 11 april 2024, kl. 09.30-11.30, Online
Workshopen fokuserar på hur konsekvensbedömningar avseende dataskydd ska genomföras enligt dataskyddsförordningens (GDPR) krav.
Nästa tillfälle: 16 april 2024, kl. 09.00-16.00, Stockholm
Kursen behandlar de viktigaste reglerna i Data Act och ökar din kunskap om hur din organisation kan uppfylla kraven i praktiken.
Nästa tillfälle: 18 april 2024, kl. 09.30-11.30, Online
Kursen ger dig en grundlig genomgång av reglerna i NIS 2-direktivet och ökar din kunskap om hur din organisation kan uppfylla kraven i praktiken.
Nästa tillfälle: 25 april 2024, kl. 09.00-16.00, Stockholm
Kursen fokuserar på hur konsekvensbedömningar avseende dataskydd ska genomföras enligt dataskyddsförordningens (GDPR) krav.
Nästa tillfälle: 30 maj 2024, kl. 09.30-11.30, Online
Kursen ger dig den kunskap du behöver för att möta utmaningarna med AI.
Nästa tillfälle: 16 maj 2024, kl. 09.00-16.00, Stockholm
Kursen ger dig en grundlig genomgång av den nya AI-förordningen och ökar din kunskap om hur din organisation kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.
Nästa tillfälle: 23 maj 2024, kl. 09.00-16.00, Stockholm
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste lagkrav som ställs på AI-system med fokus på dataskyddsförordningen (GDPR) och förslaget på EU:s nya AI-förordning.
Nästa tillfälle: 28 maj 2024, kl. 09.30-11.30

Skräddarsydda kurser

Behöver ni grundläggande kunskap om dataskyddsförordningen (GDPR) eller vill ni ha en workshop med fokus på artificiell intelligens? Då kan en skräddarsydd kurs vara ett perfekt alternativ.

Ej Schemalagda Kurser

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och ökar din kunskap om hur din organisation kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och ökar din kunskap om hur din organisation kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.
Nästa tillfälle: Inga aktuella kurstillfällen
Under kursen går vi igenom de viktigaste reglerna för cookies och liknande teknologier enligt dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen ger dig en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter och en genomgång av de viktigaste åtgärderna för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen behandlar de olika reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) och ökar din kunskap om hur din organisation ska kunna hantera personuppgifter på ett lagenligt sätt.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen ger dig en egenomgång av dataskyddsförordningens regler för att bedöma om en aktör som behandlar personuppgifter ska klassas som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för hantering, rapportering och uppföljning av personuppgiftsincidenter.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.
Nästa tillfälle: Inga aktuella kurstillfällen
Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar med särskilt fokus på EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföringar.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen erbjuder dig en grundlig genomgång av reglerna i förvaltningslagen och tillhörande regelverk.
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen
Kursen ger dig en grundlig genomgång av rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen (TF) och av begränsningarna av denna rätt enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Nästa tillfälle: Inga aktuella tillfällen