Kurser

Vi erbjuder kurser i centrala Stockholm samt distanskurser inom dataskydd, offentlig rätt och informationssäkerhet. Kurserna riktar sig till deltagare för såväl privat som offentlig sektor.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning avseende dataskydd, offentlig rätt och informationssäkerhet. Kombinationen av teoretiskt vetande och aktuell erfarenhet från näringslivet gör att vi kan ge kunskaper som snabbt kan användas i praktiken.

Alla våra kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater. Läs mer om våra kurser under respektive område nedan.

Kurser i Stockholm

Med anledning av coronapandemin erbjuder vi för tillfället inga kurser på plats i Stockholm.  

Våra kurser är högaktuella intensivutbildningar med både praktisk och teoretisk anknytning till aktuella frågeställningar. Kurserna erbjuds i fina lokaler mitt i centrala Stockholm. Under kurserna träffar du människor med olika yrkesroller, från olika företag och organisationer, som ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte och insikt i andra branscher.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare till cirka 25 personer. Inför varje utbildningstillfälle ges du möjlighet att skicka in projektbeskrivningar eller frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Distanskurser

Våra lärarledda distanskurser ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

Vi använder ett digitalt mötesverktyg vilket kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet.

Skräddarsydda kurser

Våra skräddarsydda kurser innebär att både innehåll och form helt tas fram efter din marknad, din verksamhet och din aktuella situation. Sedan utarbetar vi övningar och som är anpassade efter deltagarans yrkesroll och de situationer de kommer att möta, för att ge maximal träning inför verkligheten.

Kurserna genomförs där det passar dig bäst, på plats i din verksamhet, i externa lokaler eller i via videokonferens. Våra skräddarsydda kurser kan vara ett allt från kortare seminarium till längre utbildningspaket. Givetvis anpassar vi inriktningen i kursen för att göra den maximalt relevant och situationsanpassad för dig.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.