Kurser

Kompetensutveckling på dina villkor

Vi erbjuder kurser och workshops i centrala Stockholm, distanskurser samt skräddarsydda kurser inom dataskydd, offentlig upphandling samt allmän och speciell förvaltningsrätt. Kurserna riktar sig till deltagare för såväl privat som offentlig sektor.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning avseende dataskydd, personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet. Kombinationen av teoretiskt vetande och aktuell erfarenhet från näringslivet gör att vi kan ge kunskaper som snabbt kan användas i praktiken.

Alla våra kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater. Läs mer om våra kurser under respektive område nedan.

Kurser & workshops

Våra kurser och workshops är högaktuella intensivutbildningar med både praktisk och teoretisk anknytning till aktuella frågeställningar. Kurserna erbjuds i fina lokalen mitt i centrala Stockholm. Under kurserna träffar du människor med olika yrkesroller, från olika företag och organisationer, som ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte och insikt i andra branscher.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare till cirka 20 personer. Inför varje utbildningstillfälle ges du möjlighet att skicka in projektbeskrivningar eller frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Distanskurser

Våra distanskurser ges online i realtid och passar dig som vill kunna studera flexibelt, på distans och ha möjlighet att arbeta parallellt med studierna. Genom att delta på distans får du tillgång till ett heltäckande kurspaket utan att behöva lägga tid och pengar på resor och övernattningar.

För att du ska kunna studera på distans krävs att du har en dator med fast internetuppkoppling. Vi kommer att använda Skype som onlineverktyg vilket kommer att ge dig möjlighet att göra inlägg, föra diskussioner och ställa frågor till föreläsarna. Du måste därför ha grundläggande kunskaper i IT och kunna använda en dator för att skriva texter, skicka e-post och söka på internet.

Skräddarsydda kurser

Våra skräddarsydda kurser innebär att både innehåll och form helt tas fram efter din marknad, din verksamhet och din aktuella situation. Sedan utarbetar vi övningar och som är anpassade efter deltagarans yrkesroll och de situationer de kommer att möta, för att ge maximal träning inför verkligheten.

Kurserna genomförs där det passar dig bäst, på plats i din verksamhet, i externa lokaler eller i via videokonferens. Våra skräddarsydda kurser kan vara ett allt från kortare seminarium till längre utbildningspaket. Givetvis anpassar vi inriktningen i kursen för att göra den maximalt relevant och situationsanpassad för dig.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Söker du en expert inom IT, dataskydd och integritet?