Kurser

Kompetensutveckling på dina villkor

Vi erbjuder kurser och workshops i Stockholm, diplomeringsprogram, skräddarsydda kurser på valfri plats och webbkurser online inom dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet för privat och offentlig sektor.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning avseende dataskydd, personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet. Kombinationen av teoretiskt vetande och aktuell erfarenhet från näringslivet gör att vi kan ge kunskaper som snabbt kan användas i praktiken.

Alla våra kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater. Läs mer om våra kurser under respektive område nedan.

Kurser & workshops

Våra kurser och workshops är högaktuella intensivutbildningar med både praktisk och teoretisk anknytning till aktuella frågeställningar. Under våra kurser och wokshops träffar du människor med olika yrkesroller, från olika företag och organisationer, som ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte och insikt i andra branscher.

För att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling har vi begränsat antalet deltagare till cirka 20 personer. Inför varje utbildningstillfälle ges du möjlighet att skicka in projektbeskrivningar eller frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Diplomerad Dataskyddsombud (DPO)

Diplomerad Dataskyddsombud (DPO) är ett diplomeringsprogram som ger dig den kompetens och kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra dina arbetsuppgifter som dataskyddsombud eller annan ansvarig för dataskyddsfrågor.

Diplomeringsprogrammet ger dig den kunskap du behöver för att på ett säkert och effektivt sätt kunna utföra dina arbetsuppgifter som dataskyddsombud eller annan ansvarig för dataskyddsfrågor. För att verifiera erhållen kompetens avslutas programmet med ett skriftligt prov och utfärdande av diplomeringsbevis vid godkänt resultat.

Skräddarsydda kurser

Våra skräddarsydda kurser innebär att både innehåll och form helt tas fram efter din marknad, din verksamhet och din aktuella situation. Sedan utarbetar vi övningar och som är anpassade efter deltagarans yrkesroll och de situationer de kommer att möta, för att ge maximal träning inför verkligheten.

Kurserna genomförs där det passar dig bäst, på plats i din verksamhet, i externa lokaler eller i via videokonferens. Våra skräddarsydda kurser kan vara ett allt från kortare seminarium till längre utbildningspaket. Givetvis anpassar vi inriktningen i kursen för att göra den maximalt relevant och situationsanpassad för dig.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.

Söker du en expert inom IT, dataskydd och integritet?