Kurser

Vi erbjuder högaktuella kurser inom IT-rätt, dataskydd och personlig integritet. Kurserna riktar sig till deltagare för såväl privat som offentlig sektor.

Kurserna har begränsat antal deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning. Inför varje kurstillfälle ges du möjlighet att skicka in projektbeskrivningar eller frågeställningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Distanskurserna ges online i realtid och passar dig som inte vill vara bunden till en specifik plats. Det ger dig större frihet att själv välja var och hur du vill ta del av kursen. Allt du behöver är en dator med fast internetuppkoppling.

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och IT-rätt, samt lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning inom den privata och offentliga marknaden.

Nedan ser du vilka kurser som erbjuds just nu.

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur din organisation ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att fatta välinformerade beslut. Du får också lära dig mer om EU:s nya AI-förordning.

Nästa kurstillfälle: 10 november 2022, kl. 10.00-11.30

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för cookies och liknande teknologier enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och annan relevant lagstiftning. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att implementera en lagenlig cookie-lösning. Kursens tyngdpunkt ligger på inhämtning av giltiga samtycken och efterlevnad av de tillhörande informationskraven.

Nästa kurstillfälle: 31 maj 2022, kl. 10.00-11.30

Kursen behandlar de olika reglerna i dataskyddsförordningen och ökar din kunskap om hur din organisation ska kunna hantera personuppgifter på ett lagenligt sätt. Vi diskuterar regelverket ur ett juridiskt och ett tekniskt perspektiv, vilket ger dig en helhetsbild hur dataskyddsregelverket ska användas i nationella och internationella sammanhang. Du får också lära dig vad det innebär att vara personuppgiftsansvarig och hur ni exempelvis kan förebygga personuppgiftsincidenter för undvika straffavgifter och få era kunders och allmänhetens förtroende.

Nästa kurstillfälle: 15 september 2022, kl. 10.00-11.30

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster. Vi diskuterar regelverket ur ett praktiskt perspektiv för att ge dig den kunskap du behöver för att fatta välinformerade beslut. Kursens tyngdpunkt ligger på dataskyddsförordningens regler för tredjelandsöverföringar vid användning av amerikanska molntjänster, innebörden av Schrems II-målet och aktuell rättspraxis.

Nästa kurstillfälle: 2 juni 2022, kl. 10.00-11.30

Kursen ger dig en egenomgång av dataskyddsförordningens regler för att bedöma om en aktör som behandlar personuppgifter ska klassas som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde och i vilka situationer ett gemensamt personuppgiftsansvar aktualiseras. Innehållet baseras på olika tillsynsmyndigheters vägledningar och beslut, rättspraxis från EU-domstolen och rättspraxis från nationella domstolar.

Nästa kurstillfälle: 1 december 2022, kl. 10.00-11.30

Kursen fokuserar på hur konsekvensbedömningar avseende dataskydd ska genomföras enligt dataskyddsförordningens (GDPR) krav. Under kursen går vi igenom vår mall för konsekvensbedömningar som ger dig verktyg och fördjupande kunskap för att kunna genomföra konsekvensbedömningar i din organisation. Som fallstudie kommer vi att använda olika molntjänster, men även andra exempel kommer att diskuteras under dagen.

Nästa kurstillfälle: 9 juni 2022, kl. 09.00-12.00

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för hantering, rapportering och uppföljning av personuppgiftsincidenter. Vi förklarar även begreppet personuppgiftsincidenter och avgränsar det från andra säkerhetshändelser. Vidare diskuterar vi rollfördelningen, både internt och i förhållande till leverantörer. Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska tillämpningar av gällande regelverk. I kursen ingår en mall för dokumentation av personuppgiftsincidenter.

Nästa kurstillfälle: 24 november 2022, kl. 10.00-11.30

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Vi diskuterar kraven ur ett praktiskt perspektiv med exempel från verkligheten. Vi förklarar även hur åtgärderna bör dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. Vårt fokus ligger på utveckling, upphandling och användning av olika typer av it-system. Kursen inkluderar en mall för ändamålsenlig dokumentation av åtgärderna.

Nästa kurstillfälle: 13 oktober 2022, kl. 10.00-11.30

Kursen ger dig en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter och en genomgång av de viktigaste åtgärderna för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. Vi förklarar även hur åtgärderna bör dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. Kursen är utformad för icke-tekniker. Detta innebär att vi förklarar kraven på en allmän nivå som inte kräver tekniska förkunskaper.

Nästa kurstillfälle: 6 oktober 2022, kl. 10.00-11.30

Kursen ger dig en genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar med särskilt fokus på EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföringar. Vi går igenom de nya standardavtalsklausulerna och förklarar när de kan användas som grund för tredjelandsöverföringar. Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska tillämpningar som till exempel upphandling av leverantörer och molntjänster.

Nästa kurstillfälle: 17 november 2022, kl. 10.00-11.30

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.