Norge: Datatilsynet förbjuder webbläsarverktyget Shinigami Eyes

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har beslutat att förbjuda behandling av personuppgifter i webbläsarverktyget Shinigami Eyes. Bakgrunden till beslutet är att rättslig grund saknas för behandling av personuppgifter och då användarna av webbläsarverktyget fått bristande information.

Datatilsynet har fått in flera klagomål avseende webbläsarverktyget Shinigami Eyes, som finns för Chrome och Firefox. Syftet med webbläsartillägget är att identifiera och markera personer på internet och sociala medier så att det blir tydligt för användare av webbläsarverktyget om den som har markerats är att betrakta som pro- eller antitranspersoner.

Datatilsynet, som bedömt om användningen av webbläsarverktyget skulle kunna baseras på en intresseavvägning som rättslig grund, har nu kommit fram till att Shinigami Eyes inte har någon rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Datatilsynet har tidigare meddelat att myndigheten skulle fatta ett beslut mot webbläsarverktyget, och har vidhållit myndighetens tidigare bedömningar i detta beslut (läs mer om detta här och här). Datatilsynet har, trots upprepade förfrågningar, inte fått kontakt med ansvariga utvecklare för webbläsarverktyget.

Datatilsynet kommer att meddela myndighetens beslut till Google och Mozilla, som är de företag som gör expansionen tillgänglig på sina plattformar.

Utvecklarna bakom webbläsartillägget har tre veckor på sig att överklaga Datatilsynets beslut.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslut (21/02455-11) här, båda endast tillgängliga på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.