Search
Close this search box.

Norge: Datatilsynet begär information från Shinigami Eyes om personuppgiftsbehandling

Datatilsynet har fått flera klagomål om webbläsartillägget “Shinigami Eyes”, som finns tillgängligt på Chrome och Firefox. Datatilsynet är skyldig att behandla ärenden myndigheten får från de registrerade i enlighet med dataskyddsförordningen (“GDPR”). På grundval av detta har Datatilsynet skickat en begäran om information till utvecklaren av Shinigami Eyes.

Enligt Datatilsynet är Shinigami Eyes ett webbläsartillägg som markerar sidor på sociala nätverk och användare med olika färger som anger om de anses vara för eller emot transpersoner. Utvecklaren av Shinigami Eyes har publicerat mer detaljerade kriterier för rapportering på sin webbplats.

I Datatilsynets begäran om information ställer myndigheten bland annat frågor om den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter, hur de registrerades rättigheter skyddas, om särskilda kategorier av personuppgifter, särskilt politiska åsikter, behandlas och hur registrerade informeras om behandlingen av deras personuppgifter.

Enligt Datatilsynet kan denna typ av teknik användas av alla och är lätt att använda för att märka andra grupper på internet. Om subjektiva bedömningar om och märkning av identifierade individer får spridas fritt kommer det enligt Datatilsynet få olyckliga konsekvenser för internet och för fritt meningsutbyte.

Shinigami Eyes har till och med den 10 augusti 2021 på sig att svara på Datatilsynets begäran.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.