Norge: Datatilsynet utfärdar förhandsbeslut avseende webbläsartillägget Shinigami Eyes

Datatilsynet har fattat ett förhandsbeslut om att förbjuda webbläsarverktyget Shinigami Eyes då den behandling som sker i verktyget saknar en rättslig grund och då informationen till de registrerade är bristfällig.

Shinigami Eyes är ett webbläsartillägg som markerar sidor på sociala nätverk och användare med olika färger som anger om de anses vara för eller emot transpersoner. Efter att Datatilsynet fått flera klagomål om Shinigami Eyes, som finns tillgängligt på Chrome och Firefox, skickade myndigheten en begäran om information till utvecklaren av Shinigami Eyes (läs mer om detta här).

Datatilsynet har bedömt om användningen av verktyget skulle kunna baseras på en intresseavvägning som rättslig grund. Datatilsynet har hittills kommit fram till att Shinigami Eyes inte har någon rättslig grund för behandling av personuppgifter varför myndigheten lägger ett förbud mot webbläsarverktyget i Norge.

Enligt Datatilsynet är det här fallet är en principfråga. Om en praxis där subjektiva bedömningar om och märkning av identifierade individer tillåts spridas fritt kommer det att få olyckliga konsekvenser för internet och för fritt meningsutbyte. Märkningen sker utan att den markerade får information om det. Det är allvarligt att det sker i hemlighet, och att den som är markerad inte heller har möjlighet att invända. Det kan också finnas många anledningar till att en person inte vill bli märkt, oavsett vilken märkning som tillämpas.

Datatilsynet har trots upprepade förfrågningar inte fått kontakt med utvecklaren av Shinigami Eyes. När det slutgiltiga beslutet har tagits kommer Datatilsynet därför att meddela sitt beslut till Google och Mozilla, som är de företag som gör expansionen tillgänglig på sina plattformar.

Om utvecklaren av Shinigami Eyes vill kommentera Datatilsynets preliminära beslut går det att göra det innan den 17 januari 2022 vilket är när myndighetens slutgiltiga beslut fattas.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.