Vi erbjuder öppna kurser i Stockholm och kundanpassade kurser på valfri plats inom dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet för privat och offentlig sektor. Våra kurser är alltid högaktuella med både praktisk och teoretisk anknytning till aktuella frågeställningar.

Dagens arbetsliv och samhälle ställer krav på livslångt lärande och kompetensutveckling. Vi genomför öppna kurser inom våra kärnämnen eller kundanpassade kurser inom dataskydd för dig som arbetar med juridiska och tekniska frågeställningar.

 

Öppna kurser, temadagar eller skräddarsydda utbildningar - vi har lösningarna för dig som söker kvalificerad fortbildning som snabbt kan omsättas i praktiken.    

 

Våra kursledare har specialistkompetens inom svensk och internationell dataskyddslagstiftning och lång erfarenhet från praktisk juridisk rådgivning avseende dataskydd, personuppgiftsbehandling och informationssäkerhet. Kombinationen av teoretiskt vetande och aktuell erfarenhet från näringslivet gör att vi kan ge kunskaper som snabbt kan användas i praktiken.

Alla våra kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd kurs.

Öppen kurs

En öppen kurs är en ämnesorienterad, branschoberoende intensivutbildning som ger dig verktyg, träning och teknik i en stimulerande miljö. På en öppen kurs träffar du människor med olika yrkesroller, från olika företag och organisationer, som ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte och insikt i andra branscher.

Våra öppna kurser har cirka 20 deltagare för att du ska få maximal kvalitet i din utbildning och möjlighet att omsätta teori och verktyg i handling. På en öppen kurs möter du deltagare från olika branscher och företag på en neutral arena. Du får nya infallsvinklar och konstruktiva tips. Inför varje utbildningstillfälle ges du även möjlighet att skicka in projektbeskrivningar på förhand, för att säkerställa att dina specifika frågor blir besvarade.

Kundanpassad kurs

En kundanpassad kurs innebär att kursens innehåll specialanpassas efter er marknad, verksamhet och er aktuella situation. Kursen genomförs där det passar er bäst, på plats hos er, i externa lokaler eller i ett virtuellt klassrum. Antalet deltagare kan vara några få eller flera hundra utspridda världen runt och vi anstränger oss alltid lite extra för att vårt utbud ska vara det bästa och mest aktuella på marknaden.

 

Vi har gedigen erfarenhet av att förklara komplexa behandlingsförfaranden, och ta fram övningar som tränar er för just de situationerna.    

 

Våra kundanpassade kurser beställs av företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja verksamhetens kompetens. Givetvis anpassar vi inriktningen i kursen för att göra den maximalt relevant och situationsanpassad för för dig. Med vår bredd och internationella kompetens är möjligheterna att forma den kurs just ni behöver nästan obegränsade. 

Varmt välkommen som deltagare hos oss!

 

Kurskalender

 • 2019-03-29Diplomeringstest (DPO), 09.00-11.00, Online

  Boka
 • 2019-04-03WORKSHOP Incidenthantering, 13.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

  Boka
 • 2019-04-03WORKSHOP Molntjänster & outsourcing, 09.00-12.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

  Boka
 • 2019-04-04WORKSHOP Konsekvensbedömningar, 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

  Boka
 • 2019-05-16GDPR Intensivkurs, 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

  Boka
 • 2019-09-25GDPR Intensivkurs, 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

  Boka
 • 2019-11-20GDPR Intensivkurs, 09.00-16.00, Svea konferens & matsal, Holländargatan 10, Stockholm

  Boka

Kontakta oss

Relaterade kurser

Back to top