IT & teknik

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Vi ser ständigt nya tjänster och nya leveranssätt av teknik. Det ställs stora krav på it-miljön och du måste ständigt anta nya utmaningar i takt med att efterfrågan på informationshantering ökar.

Vi är specialister på teknikrelaterad juridik och har lång erfarenhet från it-branschen. Vi arbetar regelbundet med upphandlingar och implementering av IT-system, och kan hjälpa dig med rådgivning, förhandling, avtalsskrivning och tvistlösning inom områden som licensiering av programvara, utvecklingsprojekt, systemupphandlingar, drift och hosting, överlåtelser av teknologi och outsourcing.

Vi arbetar bland annat med:

 • IT- och systemupphandlingar
 • Molntjänster och edge computing
 • Outsourcing
 • Insourcing
 • Datahantering
 • Systemutveckling
 • Systemleveranser
 • Licensavtal
 • Förvaltnings- och underhållsavtal
 • IT-tjänsteavtal
 • Samarbetsavtal
 • Tjänstevillkor och appvillkor
 • Sekretss och företagshemligheter
 • AI-system

 

Våra experter har omfattande praktisk erfarenhet av relevanta regelverk och följer noga den snabba rättsutvecklingen nationellt och internationellt. Vi är också långt framme när det gäller ny teknik, vilket inkluderar rådgivning inom FinTech, PropTech, GovTech, MedTech, Internet of Things (IoT), blockchain, artificiell intelligens och e-handel.