Artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) är vetenskapen och tekniken bakom skapandet av intelligenta maskiner, särskilt intelligenta datorprogram. Vid användning av AI är det viktigt att identifiera aktuella rättsliga krav och implementera åtgärder för att säkerställa att AI-systemet uppfyller regelefterlevnad.

Vi är specialister på teknikrelaterad juridik och har expertkompetens på området beräkningsfysik. Våra jurister har praktisk erfarenhet inom tillämpad AI och har bland annat arbetat med framtagning, träning och granskning av AI-system, automatiserad analys av stora datamängder (Big Data) samt design och implementering av AI-algoritmer. Vår unika expertis säkerställer din framgång på området AI, oavsett om du planerar att ta fram eller använda ett AI-system.

Vi arbetar bland annat med

 • Förstudier & görbarhetsstudier
 • Riskanalyser
 • Upphandling av AI-system
 • Datadelningsavtal
 • Samarbetsavtal
 • Avtal för immateriella rättigheter
 • Avtal för ansvarsfördelning
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Strategier för tillgång till och delning av data
 • Strategier för anonymisering och pseudonymisering av data
 • Strategier för automatiserad beslutsfattande
 • Strategier för Big Data & datalager
 • Granskning av AI-algoritmer & AI-system
 • Användning av hälsouppgifter & biometriska uppgifter
 • Användning av maskininlärning & Deep Learning
 • Privacy by Design & Privacy by Default

 

Vår rådgivning gäller samtliga regelverk som gäller på AI-området, som exempelvis nya AI-förordningen, dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande nationell lagstiftning som regler för automatiserad beslutsfattande. Våra experter har omfattande praktisk erfarenhet av de relevanta regelverken och följer noga den snabba rättsutvecklingen nationellt och internationellt.