Tyskland: BSI publicerar whitepaper om granskning av AI-system

I takt med en ökad användning av artificiell intelligens (AI) och de potentiella risker som detta innebär blir det allt viktigare att granska AI-system. För att bidra till ökad kunskap på detta område har Tysklands statliga myndighet för informationssäkerhet (BSI), TÜV och Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) publicerat whitepapern Towards Auditable AI Systems.

Whitepapern riktar sig till utvecklare, revisorer och beslutsfattare inom industri, forskning och myndigheter. Den presenterar en metod för att bedöma granskningsbarheten av informationssäkerhet och andra aspekter av AI-system. Vidare innehåller den exempel på tillämpningar. Genom detta anses whitepapern bland annat bidra till operationaliseringen av EU-kommissionens utkast till den nya AI-förordningen.

Centrala frågor på området är den praktiska tillämpningen och standardiseringen av testförfaranden för AI-system inom bilindustrin, medicinteknik och biometri. I whitepapern föreslås en Certification Readiness Matrix (CRM) som en ny metod för detta. CRM är inte utformat som ett formellt certifieringssystem för specifika rättsakter utan syftar till att förbättra registrering och kommunikation av brister i granskningsbarheten hos enskilda AI-system. Därutöver ska CRM även förbättra möjligheterna att jämföra olika AI-system med varandra och med tiden.

Läs BSI:s pressmeddelande, endast tillgänglig på tyska, här och ta del av whitepapern, endast tillgänglig på engelska, här.

Vill du lära dig mer om AI, GDPR och den nya AI-förordningen? Gå vår nya kurs GDPR – Artificiell intelligens och personuppgifter (distans).

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.