EU: EU-kommissionen publicerar förslag på ny AI-förordning

EU-kommissionen har publicerat ett förslag på en ny EU-förordning som ska reglera artificiell intelligens (“AI”). Den nya AI-förordningen (som har fått arbetstiteln Artificiell Intelligence Act) ska reglera utveckling, försäljning och användning av AI-system inom EU/EES och ska komplettera dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Huvudsyftena med den nya AI-förordningen är följande:

  • Säkerställa att AI-system är säkra och respekterar gällande lagstiftning, grundläggande rättigheter och europeiska värderingar
  • Säkerställa rättssäkerhet för att främja investeringar i AI och AI-innovationer
  • Säkerställa en effektiv tillsyn av AI-system
  • Förhindra fragmenterad lagstiftning för AI-tillämpningar i olika medlemsländer
  • Främja en gemensam inre marknad för AI-system

Syftena ska uppnås genom att implementera harmoniserade regler för utveckling, försäljning, användning av AI-system inom EU/EES. Den nya AI-förordningen genomsyras av ett riskbaserat tillvägagångssätt som delar in AI-tillämpningar och AI-system i olika risknivåer. Särskilt skadliga AI-tillämpningar förbjuds medan särskilda krav ställs på AI-system som klassas som ”hög-risk”.

En europeisk AI-styrelse och nationella tillsynsmyndigheter ska säkerställa en effektiv tillsyn. Förslaget ger tillsynsmyndigheter möjlighet att utdöma sanktionsavgifter vid regelbrott (max 30 000 000 euro eller 6 procent av årsomsättningen). Tillsynsmodellen i den nya AI-förordningen påminner om den modell som finns i GDPR.

Ta del av lagförslaget här och dess bilagor här, samtliga endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.