EU: EU-kommissionen publicerar förslag på ny AI-förordning

EU-kommissionen har publicerat ett förslag på en ny EU-förordning som ska reglera artificiell intelligens (“AI”). Den nya AI-förordningen (som har fått arbetstiteln Artificiell Intelligence Act) ska reglera utveckling, försäljning och användning av AI-system inom EU/EES och ska komplettera dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Huvudsyftena med den nya AI-förordningen är följande:

  • Säkerställa att AI-system är säkra och respekterar gällande lagstiftning, grundläggande rättigheter och europeiska värderingar
  • Säkerställa rättssäkerhet för att främja investeringar i AI och AI-innovationer
  • Säkerställa en effektiv tillsyn av AI-system
  • Förhindra fragmenterad lagstiftning för AI-tillämpningar i olika medlemsländer
  • Främja en gemensam inre marknad för AI-system

Syftena ska uppnås genom att implementera harmoniserade regler för utveckling, försäljning, användning av AI-system inom EU/EES. Den nya AI-förordningen genomsyras av ett riskbaserat tillvägagångssätt som delar in AI-tillämpningar och AI-system i olika risknivåer. Särskilt skadliga AI-tillämpningar förbjuds medan särskilda krav ställs på AI-system som klassas som ”hög-risk”.

En europeisk AI-styrelse och nationella tillsynsmyndigheter ska säkerställa en effektiv tillsyn. Förslaget ger tillsynsmyndigheter möjlighet att utdöma sanktionsavgifter vid regelbrott (max 30 000 000 euro eller 6 procent av årsomsättningen). Tillsynsmodellen i den nya AI-förordningen påminner om den modell som finns i GDPR.

Ta del av lagförslaget här och dess bilagor här, samtliga endast tillgängliga på engelska.

Mer information

Källa: EU-kommissionens lagförslag, bilagor

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.