Sverige: Risken för diskriminering när AI används inom arbetslivet ska kartläggas

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att fördjupa kunskapen om risker för diskriminering vid användandet av artificiell intelligens (AI) och annat automatiserat beslutsfattande inom arbetslivet.

AI och annat automatiserat beslutsfattande används inom allt fler områden i samhället och framställs ibland som ett verktyg som garanterar likabehandling och icke-diskriminering. Samtidigt har DO och flera europeiska likabehandlingsorgan uppmärksammat att tillämpningen av AI och automatiserat beslutsfattande kan leda till diskriminering.

Enligt regeringen måste diskriminering på arbetsmarknaden bekämpas och det är viktigt att användandet av ny teknik inte leder till mer diskriminering. Regeringen ger nu därför DO i uppdrag att kartlägga vilka risker för diskriminering som användandet av AI och annat automatiserat beslutsfattande kan medföra och i vilken utsträckning och i vilka sammanhang som arbetsgivare använder sådana tekniska lösningar. Kunskapsnivån hos arbetsgivare om förhållanden som kan leda till diskriminering när det gäller AI och annat automatiserat beslutsfattande ska också belysas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2023.

Mer information

Källa: Regeringens pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.