Kunskap: Vad är artificiell intelligens?

Artificiell intelligens (“AI”) är ett forskningsområde inom datavetenskap som har som mål att “skapa intelligenta entiteter”. Det finns dock ingen allmän accepterad avgränsning för vad som ingår i forskningsområdet AI, utan forskningsområdet är istället brett och i konstant förändring.

Enligt John McCarthy, datavetaren som skapade begreppet år 1956, avser AI ”vetenskapen och tekniken bakom skapandet av intelligenta maskiner, särskilt intelligenta datorprogram”. EU-kommission definierar AI som ”system som uppvisar intelligent beteende genom att analysera sin omgivning och vidta åtgärder – med viss grad av självständighet – för att uppnå särskilda mål.” Ännu en definition av AI är ”att studera hur man kan få datorer att göra saker som människor är bättre på just nu.”

Att det finns många olika definitioner för AI återspeglar det faktum att AI har flera olika inriktningar som i sin tur kan delas in i fyra olika grupper, alla med olika målsättningar. Dessa målsättningar är att få maskiner att tänka som en människa, att agera som en människa, att tänka rationellt eller att agera rationellt. Att få en maskin att faktiskt tänka eller agera som en människa eller att tänka rationellt är i dagsläget teoretiska forskningsfrågor som inte kan realiseras med nuvarande teknik. Området som tillämpas mest i praktiken är att få maskiner att agera rationellt vilket innebär att maskinen ”gör rätt sak” och att den försöker att simulera mänskligt beteende.

Under det senaste decenniet har det gjorts betydande framsteg inom en gren av AI som betecknas som maskinlärning. Läs mer om maskinlärning här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.