Sverige: Datainspektionen granskar överföring av personuppgifter till tredjeland

Datainspektionen meddelar på sin webbplats att myndigheten inleder sex granskningar som rör överföringar av personuppgifter till tredjeland med anledning av klagomål från intresseorganisationen None of Your Business (“NOYB”) i ljuset av EU-domstolens beslut i Schrems II-målet (läs mer om detta här). Klagomålen gör gällande att företag överför personuppgifter till USA i strid med dataskyddsförordningen (“GDPR”).

De svenska granskningarna sker enligt Datainspektionen inom ramen för den arbetsgrupp som inrättats av Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) för att hantera ett hundratal klagomål som NOYB har lämnat in och som riktas mot företag i olika länder i Europa.

Genom att ta ett gemensamt grepp kring dessa klagomål i den arbetsgrupp som EDPB inrättat säkerställs enligt Datainspektionen enhetliga bedömningar, likabehandling och effektiv handläggning. Bolagen som ska granskas är Sinovum Media AB (synonymer.se), Modern Women Media Sweden AB (familjeliv.se), Coop Sverige AB (coop.se), Dagens industri AB (di.se), Tele2 Sverige AB (tele2.se) och CDON AB (cdon.fi).

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.