Storbritannien: ICO publicerar vägledning om AI och dataskydd

Den brittiska dataskyddsmyndigheten The Information Commissioner’s Office (“ICO”) har publicerat vägledning om artificiell intelligens (“AI”) och dataskydd. Simon McDougall (Deputy Commissioner – Regulatory Innovation and Technology, ICO) skriver i ett blogginlägg om vikten med vägledning gällande AI och dataskydd.

Vägledningen innehåller en revisionsmetod för AI som ska säkerställa att personuppgifter behandlas rättvist, med fokus på goda exempel, inklusive revisionsverktyg och procedurer som kommer att användas av ICO vid utredningar, detaljerade riktlinjer om AI och dataskydd, samt verktyg som ger organisationer praktiskt stöd vid genomförandet av interna revisioner av AI-system.

Vägledningen täcker även frågor som ansvarsskyldighet och styrning av AI, krav för att säkerställa laglighet, korrekthet och öppenhet i AI-system, bedömning av säkerhet och uppgiftsminimering i AI, samt metoder för att säkerställa att individers rättigheter respekteras i AI-system.

Vidare rekommenderar ICO bland annat att ansvariga bör genomföra en konskekvensbedömning avseende dataskydd på AI-system för att visa på regelefterlevnad och att använda tekniker hjälper till med att minimera uppgifter samt bidrar till en effektiv AI-utveckling, vilket inkluderar implementering av riskhanteringsmetoder och kartläggning av maskininlärningsprocesser där personuppgifter kan användas.

Du kan läsa blogginlägget här, och vägledningen här, båda endast tillgängliga på engelska.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om AI, dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.