Områden

Vi löser dina teknikrelaterade utmaningar

Som affärsjurist och rådgivare är det viktigt att kunna hantera flera rättsområden. Våra erfarna jurister kan stötta dig i alla dina teknikrelaterade utmaningar. Läs mer om våra områden under respektive område nedan.

Dataskydd & integritet

Behandling av personuppgifter i någon utsträckning är vanligt oavsett vilken typ av verksamhet du driver. Vi hjälper dig med allehanda personuppgiftsfrågor, rättsutredningar, avtal och dokumentmallar, samt ger stöd vid kartläggningar, revisioner, förhandlingar, tillsynsärenden och överklaganden.

Digitalisering

Digitaliseringen beskrivs som vår tids starkaste förändringsfaktor. Vi hjälper dig med digitala strategier och digitalisering, digital management, handlings- och genomförandeplaner, affärsmodeller och digital innovation, effektiva organisationer, agil coaching och verksamhetsoptimering.

Informationssäkerhet

Nyckeln till en väl fungerande verksamhet är tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Det största värdet uppnås genom att vara förberedd och bygga in säkerhet och kvalitet redan från början. Vi hjälper dig i frågor kring hot och risker inom informationssäkerhet, utarbeta styrdokument, skriva remissvar, utreda säkerhetsincidenter, genomföra informationsklassningar och riskanalyser.

IT & telekom

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och du måste ständigt anta nya utmaningar i takt med att efterfrågan på informationshantering ökar. Vi hjälper dig i frågor om licensiering av programvara, domännamn, e-handel, systemupphandlingar, drift och hosting, avtal om molntjänster, överlåtelser av teknologi och outsourcing.

Kommersiella avtal

För att kunna skriva bra kommersiella avtal krävs utöver goda kunskaper inom juridik en stor förståelse för affären. Vi hjälper dig att upprätta, revidera och granska avtal som anställningsavtal, allmänna villkor, aktieägaravtal, hyresavtal, inköpsavtal, nyttjanderättsavtal, konsultavtal och sekretessavtal.

Offentliga verksamheter

Juridiska frågeställningar i offentlig verksamhet kräver särskild kompetens. Vi hjälper dig i frågor om tillstånd, anbud, offentlighet och sekretess, statlig och kommunal kompetens, forskning och utveckling, skoljuridik samt hälso- och sjukvård.

I Sverige görs årligen inköp som omfattas av regler om offentlig upphandling till ett värde som överstiger 650 miljarder kronor varje år. Vi hjälper dig under hela upphandlings- och anbudsprocessen genom upprättande och granskning av förfrågningsunderlag, anbud och avtal, samt ger råd gällande olika taktiska och strategiska överväganden.

Att lägga ut delar av verksamheten på extern part blir allt vanligare hos företag och organisationer som vill skapa kvalitets- och skalfördelar, kostnadseffektivitet samt större konkurrenskraft. Vi hjälper dig med strategisk rådgivning, upphandling och upprättandet av förfrågningsunderlag, förhandling och avtalsskrivning, handlings- och genomförandeplaner, leverantörsstyrning och verksamhetsoptimering.

Söker du en expert inom IT, teknik och digitalisering?