Områden

Som affärsjurist och rådgivare är det viktigt att kunna hantera flera rättsområden. Hos oss får du hjälp med alla dina frågeställningar inom IT samt flera traditionella rättsområden som till exempel avtalsrätt, upphovsrätt, personlig integritet, informations- och yttrandefrihet, förvaltningsrätt och telekommunikationsrätt. Läs mer om våra områden under respektive område nedan.

Artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens (AI) är vetenskapen och tekniken bakom skapandet av intelligenta maskiner, särskilt intelligenta datorprogram. Vi hjälper dig med att identifiera aktuella rättsliga krav och implementera de åtgärder som krävs för att säkerställa att AI-systemet uppfyller regelefterlevnad.

Dataskydd & integritet

Behandling av personuppgifter i någon utsträckning är vanligt oavsett vilken typ av verksamhet du driver. Vi hjälper dig med allehanda personuppgiftsfrågor, rättsutredningar, avtal och dokumentmallar, samt ger stöd vid kartläggningar, revisioner, förhandlingar, tillsynsärenden och överklaganden.

Informationssäkerhet

Nyckeln till en väl fungerande verksamhet är tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Det största värdet uppnås genom att vara förberedd och bygga in säkerhet och kvalitet redan från början. Vi hjälper dig i frågor kring hot och risker inom informationssäkerhet, utarbeta styrdokument, skriva remissvar, utreda säkerhetsincidenter, genomföra informationsklassningar och riskanalyser.

IT & outsourcing

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och du måste ständigt anta nya utmaningar i takt med att efterfrågan på informationshantering ökar. Vi hjälper dig i frågor om licensiering av programvara, domännamn, e-handel, systemupphandlingar, drift och hosting, avtal om molntjänster, överlåtelser av teknologi och outsourcing.

Kommersiella avtal

För att kunna skriva bra kommersiella avtal krävs utöver goda kunskaper inom juridik en stor förståelse för affären. Vi hjälper dig att upprätta, revidera och granska avtal som anställningsavtal, allmänna villkor, aktieägaravtal, hyresavtal, inköpsavtal, nyttjanderättsavtal, konsultavtal och sekretessavtal.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.