EU: Passivitet hos företag avseende NOYB 101 klagomål om tredjelandsöverföringar

Det har gått mer än fyra veckor sedan organisationen noyb lämnade in 101 klagomål rörande företag i 30 olika EU- och EES-länder som fortfarande överför uppgifter om webbplatsbesökare till Google och Facebook (läs mer om detta här). Sedan dess uppger noyb att endast tre webbplatsinnehavare från Liechtenstein hittills svarat på klagomålen och visat att de tagit bort Google Analytics eller Facebook Connect från sina webbplatser. noyb har mot bakgrund av detta dragit tillbaka sina klagomål rörande dessa tre aktörer från dataskyddsmyndigheten i Liechtenstein (Datenschützstelle).

Enligt noyb syftar de 101 klagomålen till att vara en väckarklocka för webbplatsinnehavare, och betonar samtidigt att EU-domstolens beslut i mål C-311/18 (Schrems II-målet) om tredjelandsöverföringar måste respekteras. I detta sammanhang välkomnade noyb även den särskilda arbetsgrupp som inrättats av Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) för att hantera noybs klagomål rörande företagen som fortfarande överför uppgifter om webbplatsbesökare till Google och Facebook.

Ta del av inlägget, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.