Search
Close this search box.

EU: noyb kommenterar EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå i USA

EU-kommissionen har utfärdat ett utkast beslut om adekvat skyddsnivå som ersätter beslutet om Privacy Shield, som tidigare ogiltigförklarades av EU-domstolen (C-311/18) på grund av den amerikanska övervakningen. EU-domstolen krävde 1) att den amerikanska övervakningen ska vara proportionerlig i den mening som avses i artikel 52 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, och 2) att det ska finnas tillgång till rättslig prövning enligt artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Den uppdaterade amerikanska lagstiftningen (Executive Order 14086) verkar enligt None of your business (noyb) inte uppfylla båda kraven, eftersom den inte ändrar situationen jämfört med den tidigare tillämpliga Presidential Policy Directive 28 (PPD-28). Enligt noyb finns det kontinuerlig “massövervakning” och en “domstol” som inte är en riktig domstol. Därför kommer ett EU-beslut om adekvat skyddsnivå som grundar sig på Executive Order 14086 sannolikt inte att tillfredsställa EU-domstolens krav.

Som framhävdes i noyb:s tidigare uttalande om USA:s Executive Order 14086 verkar ändringarna i amerikansk lag vara ganska minimala. Vissa ändringar, såsom införandet av proportionalitetsprincipen eller inrättandet av en domstol, låter lovande, men vid en närmare granskning blir det uppenbart att Executive Order över- och underpresterar när det gäller skyddet av icke-amerikanska personer. Det verkar uppenbart att alla EU:s beslut om adekvat skyddsnivå som baseras på Executive Order 14086 sannolikt inte kommer att tillfredsställa EU-domstolen. Detta skulle enligt noyb innebära att den tredje överenskommelsen mellan den amerikanska regeringen och EU-kommissionen kan misslyckas.

Utkastet till beslut kommer nu att granskas av Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) och EU:s medlemsstater. Negativa uttalanden från EDPB och medlemsstaterna är dock inte bindande för EU-kommissionen. När beslutet har offentliggjorts kan europeiska företag förlita sig på det när de skickar uppgifter till USA. Det slutliga beslutet väntas inte komma förrän våren 2023. Användarna kan sedan ifrågasätta beslutet via nationella och europeiska domstolar.

Mer information

Källa: Nyhetsartikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.