EU: NOYB kommenterar nytt ramverk för överföring av personuppgifter mellan EU och USA

None of your business (NOYB) har gett sin första reaktion på den amerikanska presidentordern om förbättrade skyddsåtgärder för USA:s signalspaningsverksamhet, som anger de åtgärder som USA kommer att vidta för att genomföra sina åtaganden enligt ramverket för dataskydd mellan EU och USA (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Enligt NOYB är det osannolikt att det nya ramverket kommer uppfylla EU:s lagstiftning, bland annat på grund av följande:

  • Massövervakningen kan fortsätta via två typer av proportionalitet.
  • Mekanismen “Data Protection Review Court” är inte en domstol utan ett organ inom den amerikanska regeringens verkställande organ.
  • När det gäller mekanismer för prövning kommer den amerikanska regeringen varken bekräfta eller förneka att användaren övervakats.
  • Amerikanska företag behöver inte följa dataskyddsförordningen (GDPR).

Mot bakgrund av detta framhöll NOYB att man kommer att analysera dokumenten mer i detalj och kommer att publicera en detaljerad juridisk analys under de kommande veckorna. Om EU-kommissionens kommande beslut inte ligger i linje med gällande EU-lagstiftning och relevanta domar från EU-domstolen kommer man enligt NOYB sannolikt väcka ytterligare en talan vid EU-domstolen.

Mer information

Källa: Nyhetsartikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.