EU: NOYB kommenterar nytt ramverk för överföring av personuppgifter mellan EU och USA

None of your business (NOYB) har gett sin första reaktion på den amerikanska presidentordern om förbättrade skyddsåtgärder för USA:s signalspaningsverksamhet, som anger de åtgärder som USA kommer att vidta för att genomföra sina åtaganden enligt ramverket för dataskydd mellan EU och USA (EU-U.S. Data Privacy Framework).

Enligt NOYB är det osannolikt att det nya ramverket kommer uppfylla EU:s lagstiftning, bland annat på grund av följande:

  • Massövervakningen kan fortsätta via två typer av proportionalitet.
  • Mekanismen “Data Protection Review Court” är inte en domstol utan ett organ inom den amerikanska regeringens verkställande organ.
  • När det gäller mekanismer för prövning kommer den amerikanska regeringen varken bekräfta eller förneka att användaren övervakats.
  • Amerikanska företag behöver inte följa dataskyddsförordningen (GDPR).

Mot bakgrund av detta framhöll NOYB att man kommer att analysera dokumenten mer i detalj och kommer att publicera en detaljerad juridisk analys under de kommande veckorna. Om EU-kommissionens kommande beslut inte ligger i linje med gällande EU-lagstiftning och relevanta domar från EU-domstolen kommer man enligt NOYB sannolikt väcka ytterligare en talan vid EU-domstolen.

Mer information

Källa: Nyhetsartikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.