EU: EDPS om kvantdatorers konsekvenser för den personliga integriteten

Den Europeiska Datatillsynsmannen (“EDPS”) har publicerat ett inlägg om kvantdatorer och kryptering. Av inlägget framgår att kvantdatorer kan vara mycket fördelaktiga för den vetenskapliga utvecklingen på grund av det nya, snabba sättet att lösa specifika problem, men att det också finns många skäl till varför kvantdatorer kan ha betydande konsekvenser för den personliga integriteten.

En anledning är kvantdatorers förmåga att bryta flera av dagens klassiska krypteringsalgoritmer vilket kan innebära en allvarlig påverkan på verksamheters informationssäkerhet, särskilt när det gäller de grundläggande internetsäkerhetsprotokollen.

Krypteringsalgoritmer som inte kan påverkas av kvantdatorer är ännu inte standardiserade varför EDPS uppmanar verksamheter, tills dess att säker kryptering finns på plats, att överväga hur länge de behöver för att säkerställa absolut integritet och konfidentialitet av data och skydd mot retrospektiv dekryptering.

Du kan läsa inlägget, endast tillgängligt på engelska, här.

Vill du lära dig mer om GDPR och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd, personlig integritet och informationssäkerhet kan du läsa mer här.

För vidare information om kvantdatorer och kryptering är du välkommen att kontakta Sebastian Berg, jurist och beräkningsfysiker med specialisering inom området kvantdatorer, AI och Big Data.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.