Sebastian Berg

sebastian

Områden

  • Dataskydd & integritet
  • Artificiell intelligens
  • IT & informationssäkerhet

Utbildning

  • Jur.kand. (LL.M.), Stockholms universitet, 2020
  • Fil.mag. i beräkningsfysik (M.SC.), Stockholms universitet, 2014
  • Fil.kand. i fysik (B.SC.), Bonn universitet, 2012

Sebastian är utbildad jurist och beräkningsfysiker med specialisering inom dataskydd, it/telekom, informationssäkerhet och it-säkerhet. Han har arbetat med tekniska frågor sedan 2007 och biträtt klienter både inom den offentliga och den privata sektorn med kvalificerad rådgivning och projektledning i dataskyddsförordningen samt komplexa it-affärer som utvecklingsprojekt, outsourcing, systemupphandlingar och teknikrelaterade samarbeten av olika slag.

Idag arbetar Sebastian som dataskyddsombud för både privata och offentliga verksamheter där han bistår med löpande teknisk och juridisk rådgivning med fokus på dataskydd, it och informationssäkerhet. Han är också involverad i flertalet projekt där han bistår med råd kring offentlighet- och sekretesslagstiftning, gränsöverskridande personuppgiftsbehandlingar, risk- och sårbarhetsanalyser samt systematisering av data med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens (AI).

Sebastian är därutöver en omtyckt föreläsare som regelbundet anlitas för utbildningar, inspirationsföreläsningar och workshops inom sina specialistområden.

Erfarenhet

JURIST/VD • TECHLAW • 2015-
Teknisk och juridisk rådgivare, projektledare och kursansvarig för frågeställningar inom it/telekom, dataskydd, informationssäkerhet och it-säkerhet.

AFFÄRSKONSULT • ORC-GROUP • 2014-2015
Teknisk rådgivare och projektledare inom storskalig informationshantering, statistiska beräkningar, informationssäkerhet, risk- och sårbarhetsanalyser.

FORSKNINGSKONSULT • STOCKHOLMS UNIVERSITET • 2012-2014
Teknisk rådgivare och forskningsassistent inom storskalig informationshantering, statistiska beräkningar, maskininlärning, informationssäkerhet och risk- och sårbarhetsanalyser.

KONSULT • IBM DEUTSCHLAND • 2007-2011
Teknisk rådgivare och projektledare inom storskalig informationshantering, informationssäkerhet, it-säkerhet samt metoder för pseudonymisering, avidentifiering och dataminimering.

TRAINEE • IBM DEUTSCHLAND • 2004-2007
Teknisk rådgivare inom storskalig informationshantering, informationssäkerhet, it-säkerhet samt metoder för pseudonymisering, avidentifiering och dataminimering.

Kontakt
PGP Fingerprint

Du kan även nå Sebastian via krypterad e-post. Hans PGP fingerprint är: 3A0C 4C23 B8F8 F22E 3CF2 308E 0677 DE98 ED19 0241.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.