Search
Close this search box.

EU: AI-förordningen tar avgörande steg mot slutligt antagande

Ambassadörerna från samtliga medlemsländer i EU har godkänt den senaste kompromissförslaget av AI-förordningen. Utvecklingen följer en politisk överenskommelse som nåddes i december 2023.

Den 24 januari 2024 lade det belgiska ordförandeskapet för ministerrådet fram den slutliga versionen av lagtexten under ett möte. De flesta medlemsländer reserverade sig då eftersom de inte hade tillräckligt med tid för att gå igenom hela texten. Enligt uppgifter från Euractiv drogs dessa reservationer tillbaka i samband med att de ständiga representanternas kommitté (Coreper) antog lagtexten enligt kompromissförslaget den 2 februari 2024.

Att Coreper antagit lagtexten innebär dock inte att den nya AI-förordningen har blivit lag utan det kvarstår flera steg på vägen till att slutföra det formella antagandet. Nästa steg är att Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och medborgerliga fri- och rättigheter röstar om kompromissförslaget den 13 februari 2024 (utskottet förväntas anta förslaget). Därefter följer en omröstning i plenum i Europaparlamentet som är preliminärt planerad till den 10 april 2024 eller den 11 april 2024. Det formella antagandet kommer sedan att slutföras med godkännande på ministernivå. Efter det formella antagandet är slutfört, träder AI-förordningen i kraft 20 dagar efter offentliggörandet i EU:s officiella tidning.

Mer information

Källa: Artikel (Euractiv)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.