Search
Close this search box.

EU: Parlamentet och rådet når preliminär överenskommelse om AI-förordningen

EU-parlamentets och rådets förhandlare har nått en preliminär överenskommelse om ny förordning för artificiell intelligens (AI). Förordningen syftar till att säkerställa att grundläggande rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen och miljömässig hållbarhet skyddas från högrisk-AI, samtidigt som innovation främjas och Europa blir ledande på området. Reglerna fastställer skyldigheter för AI baserat på dess potentiella risker och påverkansnivå.

Efter överenskommelsen sa medföredragande Brando Benifei (S&D, Italien): “Det var ett långt och intensivt arbete, men det var värt det. Tack vare EU-parlamentets motståndskraft kommer världens första övergripande lagstiftning om artificiell intelligens att hålla det europeiska löftet – att säkerställa att rättigheter och friheter står i centrum för utvecklingen av denna banbrytande teknik. Korrekt genomförande kommer att vara avgörande – parlamentet kommer att fortsätta att hålla ett vakande öga, för att säkerställa stöd för nya affärsidéer med sandlådor och effektiva regler för de mest kraftfulla modellerna.”

Medföredragande Dragos Tudorache (Renew, Rumänien) sa: “EU är först i världen med att införa en robust reglering av AI, som styr dess utveckling och evolution i en människocentrerad riktning. AI-förordningen fastställer regler för stora, kraftfulla AI-modeller, säkerställer att de inte utgör systemrisker för unionen och erbjuder starka skyddsåtgärder för våra medborgare och våra demokratier mot eventuella missbruk av teknik från offentliga myndigheter. Det skyddar våra små och medelstora företag, stärker vår förmåga till innovation och ledarskap på AI-området och skyddar sårbara sektorer i vår ekonomi. EU har gjort imponerande insatser för världen, och AI-förordningen är ytterligare en som kommer att ha stor inverkan på vår digitala framtid.”

Den överenskomna texten måste nu formellt antas av både EU-parlamentet och rådet för att bli EU-lagstiftning. EU-parlamentets utskott för den inre marknaden och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter kommer att rösta om överenskommelsen vid ett kommande möte.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.