Danmark: Datatilsynet undersöker kommunernas material om Google Workspace

I det mycket uppmärksammade fallet med Chromebooks i skolor har Datatilsynet nu fått omfattande material som bevisar att kommunernas användning av Google Workspace är laglig. Datatilsynet kommer därmed inte att förbjuda användningen av systemet så länge myndigheten granskar materialet.

I september utfärdade Datatilsynet ett föreläggande till sammanlagt 50 kommuner för att få dem att anpassa sin användning av utbildningsprogrammet Google Workspace till reglerna i dataskyddsförordningen. Kommunerna, tillsammans med KL, KOMBIT och STIL, har haft en dialog med leverantören sedan september om avtalsfrågor och behandlingen av skolelevers uppgifter i Google Workspace.

Datatilsynet har nu fått en betydande mängd material som visar att kommunernas användning av applikationen kan ske lagligt. Detta material kommer nu att granskas noggrant för att bedöma om det krävs ytterligare åtgärder innan Google Workspace kan användas lagligt i skolor.

Datatilsynet har tidigare förbjudit användningen av applikationen i Helsingør kommun, men förbudet upphävdes i september. Medan Datatilsynet granskar materialet förlängs denna avstängning så att Helsingør kommun, liksom andra kommuner, kan fortsätta att använda Google Workspace tills vidare.

Datatilsynet räknar med att kunna avsluta ärendet i år.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.