Danmark: Datatilsynet undersöker kommunernas material om Google Workspace

I det mycket uppmärksammade fallet med Chromebooks i skolor har Datatilsynet nu fått omfattande material som bevisar att kommunernas användning av Google Workspace är laglig. Datatilsynet kommer därmed inte att förbjuda användningen av systemet så länge myndigheten granskar materialet.

I september utfärdade Datatilsynet ett föreläggande till sammanlagt 50 kommuner för att få dem att anpassa sin användning av utbildningsprogrammet Google Workspace till reglerna i dataskyddsförordningen. Kommunerna, tillsammans med KL, KOMBIT och STIL, har haft en dialog med leverantören sedan september om avtalsfrågor och behandlingen av skolelevers uppgifter i Google Workspace.

Datatilsynet har nu fått en betydande mängd material som visar att kommunernas användning av applikationen kan ske lagligt. Detta material kommer nu att granskas noggrant för att bedöma om det krävs ytterligare åtgärder innan Google Workspace kan användas lagligt i skolor.

Datatilsynet har tidigare förbjudit användningen av applikationen i Helsingør kommun, men förbudet upphävdes i september. Medan Datatilsynet granskar materialet förlängs denna avstängning så att Helsingør kommun, liksom andra kommuner, kan fortsätta att använda Google Workspace tills vidare.

Datatilsynet räknar med att kunna avsluta ärendet i år.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.