Danmark: Datatilsynet avbryter förbudet och beordrar legalisering av användningen av Google Workspace

I juli förbjöd Datatilsynet användningen av Google Workspace i Helsingörs kommun och i augusti vidhöll myndigheten förbudet. I den efterföljande dialogen med Datatilsynet har Helsingör kommun nu identifierat ett antal förhållanden där användningen av Google Workspace med mera antingen inte har varit laglig, eller där risken för skolelever inte har identifierats och minskats tillräckligt. På grundval av detta erkännande, och konstaterandet av liknande förhållanden i flera andra kommuners behandlingar, har Datatilsynet beslutat att avbryta förbudet under en kortare period och gett kommunen ett antal förelägganden om att legalisera användningen.

I praktiken innebär det att eleverna i Helsingör, under denna period, kan återuppta användningen av Google Workspace, men att den permanenta användningen av produkterna är villkorad av att kommunen hanterar ett antal väsentliga kvarstående frågor i relation till kontrakt, teknik och dokumentation.

Datatilsynet avbryter förbudet då kommunen erkänt och beskrivit problemen som måste legaliseras. Det har enligt Datatilsynet funnits en rimlig tydlighet om vad som återstår att göra, och därför ger myndigheten kommunen två månader att få hantera det tillsammans med sina leverantörer.

Utöver ordern till Helsingörs kommun har Datatilsynet även utfärdat ett liknande beslut för Århus kommun. Detta baserar sig på att Århus kommun, liksom Helsingörs kommun, har konstaterat att en del av den behandling av skolbarns personuppgifter som de hittills har utfört inte har utförts lagligt, och att de inte har identifierat och begränsat riskerna för dessa elever. Därför har en liknande legaliseringsprocess nu även inletts i Århus kommun.

Kommunernas Riksförbund har meddelat Datatilsynet att de på uppdrag av ytterligare ett antal kommuner räknar med att skicka liknande förfrågningar om legalisering av användningen av Google Workspace och liknande tjänster. Datatilsynet räknar med att ställa samma krav på andra kommuner som utför liknande behandlingar.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.