Search
Close this search box.

Ungern: Butiksägare får reprimand för olaglig kamerabevakning av allmänna områden framför butikens utgång

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) har utfärdat en reprimand mot en butiksägare för överträdelser av dataskyddsförordningen GDPR.

Av beslutet framgår att NAIH tagit emot ett klagomål från en privatperson, om att det fanns bevakningskameror utanför ägarens butik som täckte ett stort offentligt område framför butikens ingång. På grund av kamerornas vinkel och avstånd var de inspelade personerna inte identifierbara. En varningsskylt om kameraövervakning och ett informationsblad fanns vid butikens ingång, liksom på grinden bredvid butikens ingång och på panelen som täcker ytterdörren när butiken är stängd.

Butiksägaren ansåg att den rättsliga grunden för bevakningen i fråga var dennes berättigade intresse att förebygga och upptäcka stöld och skadegörelse. Butiksägaren ansåg vidare att lagring av bilderna var nödvändig för att rekonstruera vad som hänt och upptäcka vem som begått överträdelsen under en utredning.

Enligt NAIH hade butiksägaren ett berättigat intresse av att installera bevakningssystemet. NAIH ansåg dock att det var relevant att överväga om det var nödvändigt och proportionerligt att bevakningssystemet även täckte vissa delar av allmänna områden. Enligt NAIH har butiksägaren inte motiverat varför kamerabevakningen även ska omfatta områden som inte ingick i fastigheten. Eftersom bevakning av det offentliga området framför butiken också begränsar friheten för de människor som går på trottoaren, ansåg NAIH att det område som täcktes av systemet var oproportionerligt i förhållande till dess syfte.

NAIH beslutade därför att det hade skett en överträdelse av artikel 6.1 (f) GDPR eftersom bevakningssystemet, även om det var legitimt, täckte ett för stort område. Behandlingen vid tidpunkten för klagomålet var därför inte proportionerlig i förhållande till ändamålen med databehandlingen.

På grund av den konstaterade överträdelsen utfärdade NAIH en reprimand och beordrade butiksägaren att ytterligare begränsa bevakningssystemets observationsområde genom att utesluta de offentliga områdena.

Mer information

Myndighet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Land: Ungern

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 38 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: NAIH-3234-15/2023

Beslutsdatum: 2023-11-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.