Search
Close this search box.

UK: Ny brittisk studie visar att mer än hälften av studenter använder generativ AI

En ny brittisk studie har undersökt studenters inställning avseende användning av nya verktyg för generativ artificiell intelligens (generativ AI) som OpenAI ChatGPT och Google Bard.

Sedan ChatGPT släpptes i november 2022 har intresset för verktyg för generativ AI ökat explosionsartat. Generativ AI kan skapa innehåll som till exempel text, bilder och video. Generativ AI anses av många ha potential för att förbättra inlärningen, stödja studenter samt minska arbetsbelastningen för både studenter och personal. Samtidigt finns det en oro för en potentiell epidemi av AI-baserat fusk.

Studien, som genomförts av det brittiska Higher Education Policy Institute (HEPI) i samarbete med AI-bolaget Kortext, är den i Storbritannien som undersöker studenternas användning av generativ AI sedan ChatGPT släpptes. Över 1 200 studenter tillfrågades och resultaten viktades för att vara representativa för den nuvarande studentpopulationen.

Studien konstaterar att användningen av generativ AI har blivit normaliserad inom högre utbildning. De flesta studenter har använt generativ AI för att stödja sina studier och universiteten anses i allmänhet vara tillförlitliga när det gäller att identifiera arbeten som producerats av generativ AI. Studenterna vill ha tydliga policyer för användning av generativ AI och stöd för att använda dem i sina studier.

Studiens resultat visar att mer än hälften av studenterna (53 procent) har använt generativ AI för att hjälpa dem att förbereda utvärderingar. Den vanligaste användningen är “generativ AI som privatlärare” (36 procent), dvs. att generativ AI hjälper med att förklara begrepp. Mer än en av åtta studenter (13 procent) använder generativ AI för att generera text för utvärderingar, men redigerar vanligtvis innehållet innan det skickas in. Endast en liten del (5 procent) av studenterna lägger in AI-genererad text i utvärderingar utan att redigera den, ett arbetssätt som förväntas förbjudas av de flesta institutioner.

Anmärkningsvärt är att mer än en tredjedel av de studenter som har använt generativ AI (35 procent) inte vet hur ofta den producerar påhittade fakta, statistik eller citat, så kallade hallucinationer.

Mer information

Källa:  Pressmeddelande (HEPI)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.