Tyskland: Tysk dataskyddsmyndighet begär information om Clearview AI:s behandling av biometriska uppgifter

Dataskyddsmyndigheten i Hamburg, Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (“HmbBfDI”), har i ett pressmeddelande meddelat att myndigheten skickat en formell begäran till Clearview AI, Inc. Enligt begäran ska Clearview AI svara på ett antal frågor om företagets behandling av personuppgifter senast i mitten av september 2020.

Bakgrunden till HmbBfDI:s begäran det klagomål som skickats till myndigheten i februari 2020 avseende Clearview AI:s behandling av biometriska uppgifter för att sammanställa offentligt tillgängliga foton i sin app. Behandlingen av uppgifterna ska ha skett utan den registrerades samtycke.

HmbBfDI kräver nu svar på frågor om Clearview AI:s affärsmodell och omständigheterna kring klagomålet, frågor som företaget tidigare undvikit med motiveringen att dataskyddsförordningen (“GDPR”) inte är tillämplig då företaget är etablerat i USA. HmbBfDI anser dock att den territoriella räckvidden, med tanke på att företagets tjänster gäller för registrerade och kunder i EU, är tillämplig på Clearview AI enligt artikel 3.2 b i GDPR.

Om den begärda informationen inte tillhandahålls HmbBfDI varnade myndigheten att Clearview AI kommer åläggas en påföljd på 10 000 euro för varje enskild uppsättning av frågor (HmbBfDI har totalt ställt 17 uppsättningar av frågor).

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgängligt på tyska, här.

Vill du lära dig mer om GDPR och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om GDPR och informationssäkerhet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.