Tyskland: Dataskyddsmyndighet tillåter användning av Zoom med skyddsåtgärder vid hessiska universitet

Dataskyddsmyndigheten i Hessen, Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI), har beslutat att appen Zoom nu kan användas vid hessiska universitet för att genomföra kurser, med förbehållet att dessa universitet ska se till att amerikanska myndigheter inte kan få tillgång till innehåll och metadata via videokonferensappen.

I juli 2021 förbjöd HBDI användningen av system som Zoom och uppmanade de hessiska universiteten att utforma ramar för användningen av amerikanska videokonferenssystem i enlighet med dataskyddskraven eller att byta till system som uppfyller dessa krav. Förbudet kom mot bakgrund av EU-domstolens beslut i Schrems II-målet (C-311/18), där HBDI noterade att amerikanska tjänsteleverantörer såsom Zoom inte kunde garantera att amerikanska myndigheter inte skulle få tillgång till personuppgifter.

Hessiska universitet har med stöd av HBDI utvecklat en “hessisk modell” för att använda Zoom-videokonferenssystem som kan konfigureras på ett sätt som inte strider mot EU-domstolens krav på dataskydd. Den hessiska modellen säkerställer att universiteten:

  • anlitar en EU-baserad leverantör, oberoende av Zoom, för att driva videokonferenssystemet på servrar som är placerade i EU,
  • tillhandahåller end-to-end-kryptering av innehåll och metadata,
  • förhindrar utflödet av studenternas personuppgifter till USA och tillgång till sådana uppgifter från USA,
  • begränsar användningen av Zoom till kurser,
  • tillhandahåller ett alternativt videokonferenssystem som uppfyller kraven på integritet för andra ändamål eller för lärare som inte vill använda Zoom, och
  • informerar lärare och elever i detalj om ytterligare skyddsåtgärder för att skydda innehåll och metadata.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.