Search
Close this search box.

Tyskland: Dataskyddsmyndighet besvarar frågor avseende videokonferenssystem

Sächsische Datenschutzbeauftragte (SächsDSB) har publicerat en artikel om de förfrågningar som det sachsiska dataskyddsombudet fått från offentliga myndigheter om videokonferenssystem. Artikeln över användningen av videokonferenssystem täcker vilka överväganden som måste iakttas vid användning av sådana system.

Inledningsvis noterar SächsDSB att tidigare vägledning och bedömningar om användningen av videokonferenssystem fortfarande är direkt tillämpliga, men att personuppgiftsansvariga, innan ett uppdrag för användning av sådana system ges, måste säkerställa att de på lämpligt sätt tar itu med bland annat följande frågor:

  • Genomgång av personuppgiftsbiträdesavtalet med tjänsteleverantören, inklusive en granskning av de rättsliga grunderna, berörda underleverantörer samt efterlevnad av bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Garantera uppfyllandet av informationsskyldigheter och genomförandet av de registrerades rättigheter.
  • Om tekniken används i ett anställningssammanhang, fastställa en lämplig rättslig grund för sådan behandling eftersom arbetstagarnas samtycke är problematisk i detta sammanhang.
  • Överföring av uppgifter till osäkra tredjeländer.

SächsDSB betonar att det sachsiska dataskyddsombudet avråder från att använda stora internationella leverantörer av videokonferenstjänster på grund av avtalsbrister som identifierats av Berlins kommissionär för dataskydd och informationsfrihet och rekommenderar att man uteslutande använder europeiska lösningar med tillräckligt säkra personuppgiftsbiträdesavtal.

Mer information

Källa: Artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå molntjänstkurs med oss!

Alla använder molntjänster, men är det lagligt? Kan man använda amerikanska molntjänster på ett rättssäkert sätt? Och vad är en molntjänst egentligen och hur funkar tekniken? Vilka regler gäller vid utveckling, upphandling och användning av molntjänster? 

Välkommen till vår högaktuella kurs som ger dig en introduktion till juridiska frågor rörande molntjänster under ledning av Carina Berg (jurist) och Sebastian Berg (jurist/beräkningsfysiker).

Under kursen går vi igenom några av de viktigaste juridiska rättigheterna och skyldigheterna som gäller för leverantörer och användare av molntjänster. Kursen täcker de viktigaste rättsliga ramarna för molntjänster, inklusive molnavtal, cybersäkerhet, artificiell intelligens, dataskydd, offentlighet och sekretess, immateriella rättigheter och mycket mer. Vi kommer att också lära dig att identifiera och bedöma risker med molntjänster och att visa exempel på möjliga juridiska och tekniska lösningar.