Tyskland: Dataskyddsmyndighet besvarar frågor avseende videokonferenssystem

Sächsische Datenschutzbeauftragte (SächsDSB) har publicerat en artikel om de förfrågningar som det sachsiska dataskyddsombudet fått från offentliga myndigheter om videokonferenssystem. Artikeln över användningen av videokonferenssystem täcker vilka överväganden som måste iakttas vid användning av sådana system.

Inledningsvis noterar SächsDSB att tidigare vägledning och bedömningar om användningen av videokonferenssystem fortfarande är direkt tillämpliga, men att personuppgiftsansvariga, innan ett uppdrag för användning av sådana system ges, måste säkerställa att de på lämpligt sätt tar itu med bland annat följande frågor:

  • Genomgång av personuppgiftsbiträdesavtalet med tjänsteleverantören, inklusive en granskning av de rättsliga grunderna, berörda underleverantörer samt efterlevnad av bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Garantera uppfyllandet av informationsskyldigheter och genomförandet av de registrerades rättigheter.
  • Om tekniken används i ett anställningssammanhang, fastställa en lämplig rättslig grund för sådan behandling eftersom arbetstagarnas samtycke är problematisk i detta sammanhang.
  • Överföring av uppgifter till osäkra tredjeländer.

SächsDSB betonar att det sachsiska dataskyddsombudet avråder från att använda stora internationella leverantörer av videokonferenstjänster på grund av avtalsbrister som identifierats av Berlins kommissionär för dataskydd och informationsfrihet och rekommenderar att man uteslutande använder europeiska lösningar med tillräckligt säkra personuppgiftsbiträdesavtal.

Mer information

Källa: Artikel

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.