Tyskland: BSI uppdaterar sina rekommendationer för kryptering och kvantdatorer

Tysklands statliga myndighet för informationssäkerhet, Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (“BSI”), har uppdaterat sina rekommendationer för kryptering och kvantdatorer. Rekommendationerna innehåller åtgärder för att minimera hot mot befintliga krypteringsalgoritmer som kommer med framtidens kvantdatorer. Samtidigt förtydligar BSI att befintliga kvantdatorer inte utgör någon risk för krypteringsalgoritmer som används idag, men att teknologin utvecklas så fort att sådana risker kan förvekligas inom en snar framtid. Därutöver skriver BSI att myndigheten jobbar på att ta fram alternativ till befintliga krypteringsalgoritmer som kan motstå attacker från framtida kvantdatorer.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgängligt på tyska, här.

Vill du lära dig mer om GDPR och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om IT och dataskydd kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.