Sverige: Skatteverket ska få göra storskaliga dataanalyser för att motverka fel och fusk i folkbokföringen

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska ge Skatteverket bättre möjligheter att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten. Förslaget är en del i regeringens prioriterade arbete för att motverka välfärdsfusk.

I propositionen föreslår regeringen att Skatteverket ska få behandla personuppgifter för att göra dataanalyser och urval för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga uppgifter i folkbokföringsverksamheten.

Enligt regeringen kan analyser av stora mängder data vara väldigt effektivt för att upptäcka samband, avvikelser och mönster av olika slag. Genom förslagen ska Skatteverket kunna inrikta sin kontroll mot områden med hög risk för fel och fusk och där bästa möjliga effekt kan uppnås. Regeringen föreslår en ny databas för de uppgifter som samlas in för analyser och urval i folkbokföringsverksamheten.

Flera bestämmelser föreslås även som ska minska det intrång i den personliga integriteten som förslagen kan leda till.

Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.