Search
Close this search box.

Sverige: Regeringen utser behöriga myndigheter för Digital Services Act

Regeringen har gett tre myndigheter i uppdrag att vara behöriga myndigheter för EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster, den så kallade DSA-förordningen (Digital Services Act).

Uppdraget fastställer ansvarsfördelningen mellan myndigheterna i fråga om tillsyn av DSA-förordningen. Det är Konsumentverket, Mediemyndigheten och Post- och telestyrelsen som fått uppdraget. Regeringen ger även Post- och telestyrelsen i uppdrag att vara nationell samordnare för digitala tjänster enligt samma förordning, vilket innebär en tät kontakt med andra medlemsstater och nära samarbete med EU-kommissionen.

DSA-förordningen ska förbättra och tydliggöra regler för hantering av innehåll och motivering av beslut. Den ska även tydliggöra hur överklagande, transparens, informationsutbyte mellan medlemsstater ska gå till samt leda till skarpare bestämmelser för regelefterlevnad för mycket stora online-plattformar och sökmotorer.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.