Sverige: Regeringen beslutar om ny nationell datastrategi

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att de fattat beslut om en nationell datastrategi. Inom områden som hälsa, kompetensförsörjning, hållbart jord- och skogsbruk, smart elektrifierad mobilitet och smart statistik ska datadelning och artificiell intelligens (“AI”) främjas. Strategin ska enligt regeringen även stärka välfärden, forskningen och näringslivet genom riktade regeringsuppdrag.

Vinsterna av en ökad AI-användning inom välfärden tros enligt regeringen kunna bli stora. Till exempel visar en svensk studie att AI-diagnostik inom mammografi kan vara mer träffsäker än en bedömning från röntgenläkare. Målet är att Sverige ska bli en ledande datadelningsnation inom AI och digital innovation.

Syftet med strategin är enligt regeringen att stärka välfärden, konkurrenskraften och ett hållbart samhälle. Sex insatsområden lägger grunden för ett långsiktigt arbete där både offentliga och privata aktörer stegvis ska bli allt bättre på att dela data på ett öppet, säkert och kontrollerat sätt. Målet i strategin är enligt regeringen att en majoritet av myndigheter ska använda AI för att effektivisera sin verksamhet och förenkla för företag senast år 2025. Sverige ska aktivt delta i utformandet av EU:s inre marknad för data där svenska företag ska vara ledande aktörer och som ska vara på plats 2030. Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG) har fått i uppdrag att stötta myndigheterna i att bli bättre på delning och nyttiggörande av data och de ska dessutom främja samverkan med privata aktörer genom att upprätta en arena. Regeringen ska parallellt utveckla en förmåga att följa upp tillgången till och användningen av data för att kunna utveckla relevant styrning och policy på området.

Mer information

Källa: Regeringens pressmeddelande, Datastrategin

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.