Sverige: noyb överklagar IMY:s beslut till förvaltningsrätten

Enligt None of your business (noyb) vägrar Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att fatta ett beslut om ett klagomål enligt dataskyddsförordningen med hänvisning till att den klagande inte är part i sina egna rättigheter. IMY anser istället att rätten till klagomål enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen (GDPR), som ska ge alla fri tillgång till verkställighet, endast är en rätt att göra en framställan till myndigheten. noyb överklagar nu IMY:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Enligt dataskyddsförordningen har alla rätt att få tillgång till sina uppgifter, inklusive en kopia av alla uppgifter och en förklaring av hur uppgifterna används. Den lagstadgade tidsfristen för att svara på en begäran om tillgång är en månad. Under 2019, som en del av ett projekt om streamingföretag, lämnade noyb in ett klagomål mot Spotify på grund av ett ofullständigt svar på en begäran om tillgång. Klagomålet, som lämnades in till dataskyddsmyndigheten i Österrike, vidarebefordrades till IMY, som ansvarar för Spotify. Ärendet har ännu inte avgjorts, utan den klagande väntar fortfarande på att få efterfrågande uppgifter.

Enligt svensk lag kan den som har ett ärende hos en myndighet, och där ärendet inte har beslutats i första instans inom sex månader, begära att ärendet ska avgöras (jfr 12 § förvaltningslagen). I juni 2022 skickade noyb en sådan begäran till IMY. IMY avslog noybs begäran med motiveringen att den klagande inte var delaktig i förfarandet om sin rätt till tillgång enligt dataskyddsförordningen.

Enligt Max Schrems, ordförande för noyb.eu, är tanken att vi ska ha en grundläggande rätt till dataskydd i EU. Att man inte kan få denna rättighet verkställd i Sverige är enligt Max Schrems helt enkelt häpnadsväckande, då dataskyddsförordningen är tydlig med att man har rätt att lämna in ett klagomål och rätt att överklaga om det inte finns något beslut. Av dessa skäl har noyb beslutat att lämna in ett överklagande av IMY:s beslut.

Mer information

Källa: NOYB:s inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.