Sverige: IMY inleder tillsyn av söktjänsten Verifiera

IMY meddelar på sin webbplats att myndigheten inleder en tillsyn av Verifiera AB som tillhandahåller en rättsdatabas med offentliga handlingar från svenska domstolar och myndigheter, bland annat för bakgrundskontroller vid anställningsförfaranden. Verifiera har ett utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen vilket ger det ett grundlagsskydd som innebär att verksamheten till stora delar är undantaget från reglerna i dataskyddsförordningen.

I yttrandefrihetsgrundlagen finns enligt IMY en bestämmelse som gör det möjligt att begränsa grundlagsskyddet genom att meddela förbud i vanlig lag, som dataskyddsförordningen, mot att offentliggöra känsliga personuppgifter om exempelvis hälsa. Nu ska IMY först undersöka om den bestämmelsen är tillämplig på den aktuella personuppgiftsbehandlingen. Om så är fallet ska IMY bedöma om Verifiera har brutit mot dataskyddsförordningen genom att exempelvis ha publicerat personuppgifter om hälsa som förekommer i domstolsavgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Enligt IMY meddelar de allmänna förvaltningsdomstolarna avgöranden i många måltyper, som exempelvis överklaganden av Försäkringskassans beslut om rätt till sjukpenning, sjukersättning och assistansersättning samt mål som gäller lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård. Dessa domstolsavgöranden kan enligt IMY innehålla känsliga personuppgifter om hälsa och det kan vara synnerligen integritetskränkande för den enskilde om sådana uppgifter behandlas, exempelvis i samband med att en potentiell arbetsgivare gör en bakgrundskontroll inför en anställning.

Enligt IMY finns det för närvarande ett lagförslag om att även begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som offentliggör personuppgifter om lagöverträdelser, som exempelvis domar i brottmål. Den granskning som IMY nu inleder avser publicering av känsliga personuppgifter i avgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna och berör således inte uppgifter om lagöverträdelser.

Mer information

Myndigheten: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 9 GDPR, art. 85 GDPR, 1 kap. 7 §, 1 kap. 11 § YGL, 1 kap. 13 § TF, 1 kap. 14 § YGL, 1 kap. 20 § 2 YGL

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Verifiera AB

Beslutsnummer: IMY-2022-1621

Beslutdatum: 2022-04-21

Källa: Tillsynsskrivelse

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.