Sverige: IMY inleder pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder ett pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet. Projektet som drivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Halland och AI Sweden kommer under hösten att få fördjupad juridisk vägledning av IMY i frågor som rör decentraliserad artificiell intelligens (AI). 

Inom många sektorer sker nu en snabb datadriven innovation och utveckling av AI. Utvecklingen rymmer stora möjligheter men aktualiserar ofta också svåra juridiska bedömningar. Det kan enligt IMY skapa osäkerhet och hindra utveckling och innovation, men också leda till att enskilda individers integritet och personuppgifter inte skyddas på ett bra sätt. 

IMY, Region Halland, Västra Götalandsregionen och AI Sweden startat därför ett pilotprojekt för att möta den här typen av utmaningar och arbeta tillsammans på ett helt nytt sätt. Genom denna regulatoriska testverksamhet kan aktörerna testa sina idéer i dialog med tillsynsmyndigheten IMY och få stöd i rättsliga bedömningar. Arbetssättet möjliggör ett ömsesidigt lärande, för den aktuella verksamheten i frågor om regelverket, och för tillsynsmyndigheten om hur tekniken fungerar och vilka frågeställningar som aktualiseras.

I början av 2023 kommer pilotprojektet att utmynna i en publik rapport från IMY. Därmed kan fler innovationsaktörer få vägledning av det arbete som gjorts. 

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.