Sverige: IMY inleder granskning av Kry

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder en tillsyn av Kry International för att utreda en personuppgiftsincident som bolaget anmält och som rör överföring av personuppgifter till Facebook (läs mer om detta här). I anmälan framgår att Kry haft en så kallad Facebook-pixel på två av sina webbplatser vilket har medfört att bolaget överfört personuppgifter till Facebook.

IMY inleder nu en granskning av det inträffade. Dels för att utreda vad som hänt, dels för att ta reda på om Kry anser att bolaget är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för överföringen av personuppgifterna. IMY ställer ett antal frågor till Kry, exempelvis om vilka personuppgifter som överförts, hur många personer som kan ha påverkats av incidenten och vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder bolaget vidtagit. 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.