Sverige: IMY inleder granskning av Kry

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder en tillsyn av Kry International för att utreda en personuppgiftsincident som bolaget anmält och som rör överföring av personuppgifter till Facebook (läs mer om detta här). I anmälan framgår att Kry haft en så kallad Facebook-pixel på två av sina webbplatser vilket har medfört att bolaget överfört personuppgifter till Facebook.

IMY inleder nu en granskning av det inträffade. Dels för att utreda vad som hänt, dels för att ta reda på om Kry anser att bolaget är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för överföringen av personuppgifterna. IMY ställer ett antal frågor till Kry, exempelvis om vilka personuppgifter som överförts, hur många personer som kan ha påverkats av incidenten och vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder bolaget vidtagit. 

Mer information

Källa: IMY:s pressmeddelande, Tillsynsskrivelse för Kry International

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.