Sverige: Kry har delat läkares och patienters mejladresser och telefonnummer med Facebook

Sveriges Radio Ekot rapporterar att Kry i början av coronapandemin lanserat Kry Connect, en tjänst för digitala patientsamtal. Mötestjänsten riktade sig till läkare och vårdpersonal runt om i världen oavsett arbetsgivare och har marknadsförts som ett enkelt och säkert sätt att träffa patienter. Trots detta har Kry byggt tjänsten så att användares kontaktuppgifter som mejladresser och telefonnummer skickats vidare till Facebook.

Enligt Radio Ekots tester har delningen med Facebook uppkommit för en läkare, när han eller hon registrerat sig eller loggat in. När läkaren därefter bjudit in till ett videomöte, har även patientens mejladress eller telefonnummer skickats vidare till Facebook. Vid ett par av Ekots tester har uppgifterna även gått iväg trots att man tackat nej till spårning i den så kallade cookierutan.

Efter att Ekot ställt frågor till Kry stänger företaget av överföringarna till Facebook. Kry bekräftar att kontaktuppgifter till läkare och patienter gjorts tillgängliga för Facebook på grund av en inkorrekt implementering, men att företaget inte vet om patienter har röjts på ett otillåtet sätt. Krys bedömning är dock att inga uppgifter om hälsotillstånd spridits till Facebook. Enligt Kry är det i dagläget oklart hur många läkare och patienter som påverkats av händelsen.

Kry har anmält händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Läs Radio Ekots artikel här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.