Sverige: IMY går över till klagomålsbaserad tillsyn vilket ska öka takten i beslutsfattandet

ComputerSweden rapporterar att Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) lägger om myndighetens tillsynsarbete, från att arbeta med riskbaserad tillsyn där man granskar områden eller verksamheter där man misstänker att det kan finnas problem, till att i första hand ägna sig åt klagomålsbaserad tillsyn. Myndigheten arbetar också med att få upp takten i beslutsfattandet och har som målsättning att det ska gå mycket snabbare.

I IMY:s Integritetskyddsrapport för 2020 pekades 16 olika teknikområden ut som alla påverkar den personliga integriteten och där det sker en mycket snabb utveckling. Bland de områden som lyfts fram finns olika teknik för att samla in data som sensorer, röststyrning, internet of things, webbskrapning och biometri och om teknik för att bearbeta data som AI. Också teknik för att lagra och säkra data, exempelvis teknik för att återskapa raderad data, lokal databearbetning i form av edge computing, 5G och olika krypteringslösningar.

Enligt IMY är AI den enskilda teknik som är allra viktigast att ha koll på det ofta byggs ofta in felaktiga förutsättningar i modellerna. Även EU-kommissionen prioriterar frågan och har lämnat ett förslag till ny reglering (läs mer om detta här).

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.