Sverige: Collector har delat personuppgifter med Facebook

Sveriges Radio Ekot har tidigare rapporterat om att två banker, Avanza och Länsförsäkringar, delat personuppgifter med Facebook. Båda bankerna har anmält sig själva till IMY (läs mer om detta här), varpå myndigheten beslutat att inleda en granskning av vad som skett och vilka rutiner bolagen har för att ha kontroll över användarnas personuppgifter (läs mer om detta här).

Collector, som delat uppgifter på ett liknande sätt, valde att inte anmäla händelsen till IMY. Enligt Collector gjordes en riskbedömning som visade att besökarna inte utsatts för någon risk i relation till deras rättigheter. Uppgifternas art och det faktum att Facebook i övrigt är en för banken betrodd samarbetspartner gjorde att en anmälan om personuppgiftsincident enligt artikel 33 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) inte var nödvändig enligt Collector.

Läs Ekots artikel här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.