Sverige: IMY inleder granskningar av Avanza och Länsförsäkringar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar på sin webbplats att Avanza och Länsförsäkringar anmält personuppgiftsincidenter till myndigheten där det framgår att personuppgifter under en längre tid löpande har förts över till Facebook. IMY ska nu granska vad som skett och vilka rutiner bolagen har för att ha kontroll på användarnas personuppgifter.

I dataskyddsförordningen (“GDPR”) finns en skyldighet att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till IMY. Myndigheten har tagit emot en sådan anmälan från Avanza och ett antal från Länsförsäkringars olika bolag som gör gällande att personuppgifter på grund av felaktiga inställningar under en längre tid löpande förts över till Facebook. IMY har nu beslutat att inleda en granskning av det som skett.

I alla verksamheter som hanterar personuppgifter är det enligt IMY viktigt att ha kontroll på hur personuppgifter hanteras och om det finns stöd för behandlingen, inte minst ifall uppgifter förs över till tredje land. Nu vill IMY bland annat ta reda på vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som bolagen använder för att säkerställa en korrekt behandling av personuppgifter.

Mer information

Källa: IMY:s pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.