Sverige: IMY inleder granskningar av Avanza och Länsförsäkringar

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelar på sin webbplats att Avanza och Länsförsäkringar anmält personuppgiftsincidenter till myndigheten där det framgår att personuppgifter under en längre tid löpande har förts över till Facebook. IMY ska nu granska vad som skett och vilka rutiner bolagen har för att ha kontroll på användarnas personuppgifter.

I dataskyddsförordningen (“GDPR”) finns en skyldighet att anmäla vissa personuppgiftsincidenter till IMY. Myndigheten har tagit emot en sådan anmälan från Avanza och ett antal från Länsförsäkringars olika bolag som gör gällande att personuppgifter på grund av felaktiga inställningar under en längre tid löpande förts över till Facebook. IMY har nu beslutat att inleda en granskning av det som skett.

I alla verksamheter som hanterar personuppgifter är det enligt IMY viktigt att ha kontroll på hur personuppgifter hanteras och om det finns stöd för behandlingen, inte minst ifall uppgifter förs över till tredje land. Nu vill IMY bland annat ta reda på vilka tekniska och organisatoriska åtgärder som bolagen använder för att säkerställa en korrekt behandling av personuppgifter.

Mer information

Källa: IMY:s pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.