Storbritannien: Grupptalan mot hotellgruppen Marriott International

En grupptalan har väckts mot hotellgruppen Marriott International. Talen gäller den personuppgiftsincident som pågick under perioden juli 2014 och september 2018 och som omfattade cirka 500 miljoner gästers personuppgifter runt om i världen, inklusive cirka 30 miljoner invånare i EU.

Den aktuella grupptalan har väckts av engelsmannen Martin Bryant, som på uppdrag av miljoner hotellgäster med hemvist i England och Wales bokat hotellrum över hela världen inom Starwood Hotels-gruppen, som nu ingår i Marriott International.

Vid incidenten fick hackare tillgång till Starwood Hotels-gruppens IT-system där de fick åtkomst till information som namn, e-postadress, telefonnummer, kön och kreditkortsuppgifter. Marriott International förvärvade Starwood Hotels-gruppen 2016, men incidenten pågick oupptäckt fram till 2018.

En webbplats har skapats när man uppmanar andra personer i Storbritannien som utsatts för incidenten att registrera sitt intresse för deltagande i rättsprocessen. De som är berättigade till ersättning riskerar inte några avgifter eller kostnader då rättsprocessen helt finansieras av Harbor Litigation Funding, en global finansierare för rättstvister.

Läs mer om detta i TechCrunchs artikel, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.