Spanien: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias får reprimand för läckage av övervakningsbilder från fängelse

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har utfärdat en reprimand mot Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD utredde ett fall där bilder från ett fängelses kamerabevakningssystem läckt ut till pressen. Bilderna visade hur några fångvaktare misshandlade en fånge.

AEPD konstaterade att SGIP inte vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en säkerhetsnivå som motsvarade risken för behandlingen, i strid med artikel 32 GDPR. Vem som läckte den inspelade bilderna kunde inte fastställas eftersom det inte fanns några loggar över användare som kan ha haft tillgång till systemet. Alla inspektörer kunde således få tillgång till de inspelade bilderna, oavsett om de var behöriga att göra det eller inte.

AEPD beslutade att utfärda en reprimand mot SGIP för överträdelsen och beordrade dem att inom sex månader vidta åtgärder för att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP)

Beslutsnummer: PS/00565/2023

Beslutsdatum: 2023-09-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.