EU: Privacy Shield är godkänd av EU-kommissionen

EU-kommissionen har antagit reglerna om integritetsskydd mellan EU och USA. Den nya ramen skyddar de grundläggande rättigheterna för alla invånare i EU vars personuppgifter överförs till USA och skapar rättslig klarhet för företag som är beroende av transatlantiska dataöverföringar.

Reglerna om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna grundas på följande principer:

  • Kraftfulla skyldigheter för företag som hanterar uppgifterna
  • Tydliga skyddsåtgärder och krav på öppenhet för den amerikanska regeringens tillgång till uppgifter
  • Ett effektivt skydd för enskildas personers rättigheter
  • Årliga gemensamma översynsmekanismer

Beslutet om adekvat skyddsnivå kommer att delges medlemsstaterna och därmed träda i kraft omedelbart. På den amerikanska sidan kommer regelverket om integritetsskydd att offentliggöras i Federal Register.

Förenta staternas handelsministerium kommer att börja att tillämpa reglerna om integritetsskydd. När väl företagen har haft en möjlighet att se över ramverket och uppdatera deras efterlevnad av det, kommer de kunna anmäla certifiering till det amerikanska handelsministeriet från och med den i augusti. Samtidigt kommer kommissionen att offentliggöra en kort vägledning för medborgarna om tillgängliga rättsmedel i fall en enskild person anser att hans eller hennes personuppgifter har använts utan hänsyn till bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

Ta del av EU-kommissionens beslut här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.