Polen: PIKA bötfälls med 250 135 zloty för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den polska dataskyddsmyndigheten Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) har bötfällt PIKA Sp. z o.o. med 250 135 zloty för överträdelser av artiklarna 28.3 (c) och (f), 32.1 och 32.2 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att händelsen är relaterad till den sanktionsavgift som ålades Fortum Marketing and Sales Polska S.A. (läs mer om detta här). PIKA behandlade personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde för Fortums räkning.

Under sin utredning konstaterade UODO att obehöriga personer lyckats få tillgång till kunduppgifter. Dataintrånget inträffade i samband med att PIKA införde en förändring i företagets it-miljö. Som en del av denna förändring skapades ytterligare en kunddatabas för Fortum. Servern där databasen lagrades hade dock inte tillräckliga säkerhetsåtgärder, varför obehöriga kunde få tillgång till uppgifterna.

UODO konstaterade också att PIKA underlåtit att pseudonymisera och kryptera uppgifterna. Därutöver hade PIKA använt riktiga kunduppgifter i stället för testuppgifter för att testa systemändringarna. Av denna anledning drog UODO slutsatsen att PIKA underlåtit att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter i enlighet med artiklarna 28.3 (c) och (f), 32.1 och 32.2 GDPR.

Mer information

Myndighet: Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Land: Polen

Lagrum: Art. 28 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 250 135 zloty

Mottagare: PIKA Sp. z o.o.

Beslutsnummer: DKN.5130.2215.2020

Beslutsdatum: 2022-01-19

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.