Österrike: Dataskyddsmyndighet avslår klagomål mot streamingtjänsten Flimmit avseende rätten till tillgång

Organisationen noyb har i januari 2019 lämnat in åtta klagomål mot streamingtjänsterna Amazon Prime, Apple Music, DAZN, Flimmit, Netflix, SoundCloud, Spotify och YouTube, för att företagen inte uppfyller reglerna om rätten till tillgång enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (“GDPR”‘).

I början av september 2020, mer än ett och ett halvt år efter att klagomålen lämnats in, har den österrikiska dataskyddsmyndigheten Datenschutzbehörde (“DSB”) beslutat i ett av ärendena, nämligen klagomålet mot streamingtjänsten Flimmit. Beslutet kom först efter att noyb lämnat in ytterligare ett klagomål till domstolen då den lagliga tidsfristen för beslut av en myndighet i Österrike är sex månader. Domstolen gav DSB tre månader på sig att fatta ett beslut.

Vad gäller klagomålet mot Flimmit avslog DSB noybs begäran baserat på det faktum att Flimmit inkommit med den information som saknades i den ursprungliga begäran till företaget enligt artikel 15 i GDPR. Enligt noyb gör DSB:s beslut det möjligt för myndigheten att stänga ärenden om klagomål utan att behöva undersöka om det faktiskt förelegat ett brott mot GDPR eller inte. noyb menar också att personuppgiftsansvariga, mot bakgrund av DSB:s beslut, bara behöver följa GDPR i händelse av ett klagomål, samt att de  trots detta kan undvika böter.

Vad gäller de övriga klagomål som gjorts mot streamingtjänsterna är läget fortfarande oklart. I fallet mot DAZN har noyb lämnat in ytterligare ett klagomål på grund av DSB:s dröjsmål till den österrikiska förvaltningsdomstolen. När det gäller YouTube råder oenighet om vilken myndighet som är ansvarig. Övriga klagomål verkar ha gått förlorade, även om noyb fortsätter att följa upp läget med myndigheterna.

Mer information

Källa: NOYB:s klagomål

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.